โรงเรียนตากพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ตากพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ระแหง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ mytakpit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tps.ac.th