โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ป่ามะม่วง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ pm_tak@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -