โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านไม้งาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไม้งาม
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ chumchonbanmaingam9@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.maingam2.tak1.org/