โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน รามราชพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล รามราช
เขต/อำเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ramrachpit@gmail.com
เว็บไซต์ http://ramrach.ac.th