โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ

ชื่อโรงเรียน บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหัวบ่อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nahuabor@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nahuabor.com