โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร

ชื่อโรงเรียน โพนทองวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนทอง
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phontong53@gmail.com
เว็บไซต์ www.phontong.ac.th