โรงเรียนบ้านไชยศรี

ชื่อโรงเรียน บ้านไชยศรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ บ้านแพง
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chaisree2555@hotmail.com
เว็บไซต์ www.chaisrischool.com