โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหว้า
เขต/อำเภอ เบญจลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ krubualon@gmail.com
เว็บไซต์ www.nongbuayai.ac.th