โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน

ชื่อโรงเรียน บ้านนานวนหนองแคน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล จานแสนไชย
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ Tantip_Ja@hotmail.com
เว็บไซต์ -