โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะกระโพธิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กู่
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kohkrapoe1@hotmail.com
เว็บไซต์ http://thaischool.in.th/kohkrapoe/