UploadImage

นครปฐม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอล.เพาเวอร์ อินเตอร์ การ์ด P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โอ เอ็ม ซูวีเนียร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายของชำร่วย,ของที่ระลึก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. วัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมทุกประเภท ประกอบกิจการค้าส่ง แลกเปล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.เอส.พลาสติก P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิต เกร็ดและพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ โดยใช้วัสดุจากพลาสติกที่ใช้แล้ว ประกอบกิจการจำหน่าย เกร็ด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที. เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ปฐมไทย อาคิเท็คท์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เวนติเลเตอร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ลูกหมุนระบายอากาศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น ซัพพลายส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.เมทอลเวิร์ค P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการ ปั๊มโลหะ กลึง เชื่อมต่อเหล็ก ปะผุ เคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.จี.การ์เม้นท์ P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.จี.แพ็คเกจจิ้ง โปรดักส์ P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อมา ขายไปเม็ดพลาสติก เครื่องเขียนสิ่งพิมพ์ และผ ลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.ซี.ฮีท ทรีทเมนท์ P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับปรับสภาพผิวโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.สยาม อินเตอร์เทรด P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ (Printing)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอ็น. ดีไซน์แอนด์ บิลท์ P.P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ลายน์ ซอฟท์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จ รูปพร้อมบริการติดตั้ง วางระบบรูปแบบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วาย.ซิสเทม P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.สตาร์ ออโต้เซลส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายรถยนต์ และตัวแทนขายรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.ซี.ดีไลท์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายนมพร้อมดื่ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.โปร P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้างอาคารทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เคมีคอล P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไป ของใช้ในครัวเรือน และน้ำยาเคมีที่ใช้ในครัวเรือน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ การประเมิน P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เมเซิน โฮม P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปและงานโยธาทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ออกแบบตกแต่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.ไอ.อะลาร์มคอนโทรล P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอฟ.เอส.(2005) P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส คอนเซพชั่น P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิต ให้บริการตัดเย็บเสื้อและพิมพ์ลายผ้าทุกชนิด ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใยสัง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.วิชั่น P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องเรือน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.อิมปอร์ต แอสปอร์ต P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเข้าและส่งออกสินค้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ส่งออกข้าว ส่งออกเครื่องส
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค.นครภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายวัสดุสำนักงาน,เครื่องเขียน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ไอที คอมมูนิเคชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.พี. การ์เม้นท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าเสือผ้าสำเร็จรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.พี.คอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.อิเลคตริก คอมเมอเชียล P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เจ.เทรดดิ้ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งสาธารณูปโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.การไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการติดตั้งและซ่อมระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การรับซ่อม บำรุงรักษามอเตอร์ทุกชนิด เจนเนอเรเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า บริการรับเดินสายไฟตามอาคารบ้านเรือน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ธุรกิจก่อสร้าง (1997) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.แอล.พริ้นติ้ง P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงพิมพ์,จำหน่ายกระดาษ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพี ออโตโมทีฟ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระชนาการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีร์-ณัฐ คอมเมอเชียล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค คอนสตรัคชั่น เฮ้าส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค บิสกิต พาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายขนมปังอบ ขนมอบที่ผลิตจากเนย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค ลัคกี้ ออโต้ แก๊ส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รวมน้ำมันแก๊สและเชื้อเพลิงต่างๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเวิกค์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอร์อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส 1996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการติดตั้งระบบแอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธมณฑลพิมพ์ดีด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ่อมและจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พุม่วงทูแลนด์ 2003 P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับสร้างบ้าน จัดสรรหมู่บ้าน รวมทั้งรับเหมาต่อเติมอาคาร บ้าน ทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ พี.พี.พลาสติก P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างฉีดพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ เทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างเหมางาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์รุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอื่นทุกชนิดรว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนพงษ์พิพัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนอนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริหารอาคารชุด ดูแลอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลเปี่ยมทรานสปอร์ต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการเช่ารถยนต์ตู้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรีทีวี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่าย-ติดตั้งจานดาวเทียม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลอรัล พรีเสิร์พส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตดอกไม้แห้ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลอรัล สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการพัฒนาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ถมที่ดินของบุคคลอื่น ปรับปรุงที่ดินฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์จูนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางซีเมนต์ ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ดิเรสทัวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับชุบโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาเธอร์ แอนด์ ซัน คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเจอร์ วิชั่น แอนด์ โอ.เอ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเจอร์ เทค 92 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้อแม็กซ์,ยางรถยนต์และอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเจอร์เทค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (1999) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำพร้อมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟุดกี่การทอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอผ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูลไล้ท์การไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าประธานพร ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการรับจ้างขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรระวี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการจัดสวนเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดรเกื้อกูล คอนสตรัคชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคพร P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับบริการส่งแม่บ้าน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัคภูมินพกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรคอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรชนก P ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาณุพงษ์ คอนสตรัคชั่น (2008) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภานุวัฒน์ ธุรกิจ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างฝึกอบรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวัตวัฒนา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับบริหารงาน ด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาวิต สถาปัตย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญ แอร์เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาย,ติดตั้งและบริการแอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู ภี ภุ ภะ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพระยาสมุนไพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างผลิตกาแฟ-และยาสมุนไพร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูฟ้า ภารดี P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องประดับสตรี
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิ-นาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิดิน P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ (Printing)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิพัฒน์ พลาสติก P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูริช์ทัช กรุ๊ป (1995) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูลภัส อินเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.หนองน้ำเปรี้ยวสุราไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นและสุราพื้นเมืองทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลยนตรการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อขายรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลสยามเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑล 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างบรรทุกและผสมปุ๋ย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑล การ์ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑล พลาสติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเม็ดพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑล อาร์ท ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องมือกล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑลราชพฤกษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องแต่งกาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มณฑลไพศาล พีแอนด์เอ็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ รับเหมาก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อน อุโม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรี สเตนเลส โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับทำตู้สเตนเลสและผลิตภัณฑ์สเตนเลสทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มนตรี แอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ รับซ่อม ติดตั้ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด มนรินทร์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อมา-ขายไปเครื่องเล่นเกมส์ทุกชนิด