UploadImage

นครปฐม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ร่วมใจ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ปรังปรุงใช้ และจำหน่ายทรัพย์สินสำหรับงานอุตสาหกรรม ประกอบกิ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมางานระบบปรับอากาศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ศุภวัต P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สามพรานกู๊ดคาร์ P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายรถยนต์เก่าใช้แล้ว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไทยรุ่งเรืองบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถานีบริการน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ภีระ คาร์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์วิศว์ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ไพโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ ออโต้พาร์ท P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการนำเข้า เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เก่ารวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องยนต์เก่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์-ทิพย์ การช่าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ดารณีโยธาและวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ทิพย์ไนล่อน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเชือกไนล่อน ตาข่ายไนล่อน เอ็นทอเสื่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พญา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไพบูลย์ (2530) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ขายปลีก)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์มนต์ปิติ ขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับขนส่งคนโดยสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพล เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ไฟร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรภพ (2004) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนภายในประเทศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พญาคู่ วัสดุก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พยุงผล ก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตต์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย (พี.ซี.) ไฟเบอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์แต่งรถยนต์ไฟเบอร์ (ขายปลีก)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยปิโตรเลี่ยม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรณรงค์กลการ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างต่อเติมรถบรรทุก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปฐม ออโต้ เซลส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถยนต์, รถจักรยานยนต์, อะไหล่รถยนต์และรถจักร- ยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปัญญา ธุรกิจ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระพิฆเณศวร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการรับหล่อรูปปั้น ปั้นองค์พระ ประกอบกิจการค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพระร่วงก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิมลทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างบรรทุกกากน้ำตาล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณราย ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการทำความสะอาดสถานที่ อาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรษชล แอสโซซิเอท P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดสวนและรับจ้างทั่วไปในงานโยธาของกรมทางหลวง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรราตรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอาหารสด,อาหารแห้ง,อาหารสำเร็จรูป, เครื่องกระป๋อง,เครื่องปรุง,อาหาร,สุรา,เบียร์, บุหรี่ฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวรรณพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการหากำไร ซื้อ-ขาย ที่ดิน จัดสรรที่อยู่อาศัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิทย์ไฟน์แอนด์เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาซ่อมรถดับเพลิง ประกอบชิ้นส่วนอะไฟล่รถดับเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิวะ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายยางมะตอยและยางแอสฟัลท์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสยามค้าไม้(1992) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการป่าไม้ การทำไม้และปลูกสวนป่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิทธิโชค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ขายส่ง ขายปลีกเคมีภัณฑ์ใช้ทำความสะอาด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิฆเณยะ บิสซิเนท P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ สารกรอง และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิจิตร โลหะภัณฑ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ การรีด และการผสมโลหะผง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมเทพ ขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการประเภทค้าวัสดุก่อสร้าง และรับส่งวัสดุ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พระปฐมก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พระพรธนทรัพย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พระพรพระนิเวศ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาถมดิน หิน ทราย และลูกรัง รับปรับสภาพผืนดิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรินท์เฟล็กซ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์เพื่อการบรรจุหีบห่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พริม แฟชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งออกเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเฉลิมสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และทำการจัดสรรที่ดินแบ่งแยกที่ดินแปลงใหญ่ให้เป็นแปลงย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทวี อินเตอร์ กรุ๊ป P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนชรา เฝ้าไข้ ตามบ้านและโรงพยาบาล บริษัท ห้างร้าน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเพชร การช่าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาถม ดิน หิน ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไทยประสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งห้องอบสีรถยนต์ จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องอบสีรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรไพวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ ในเครือของดัชมิลล์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมมิตร ฟิตเนส เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องออกกำลังกายสนามกลางแจ้ง และในร่ม เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ฯ ประกอบกิจการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมมิตรนครปฐมบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤกษา 4 เดินรถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการยื่นขอสัมปทานรถร่วมกับองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤกษาธรรม (ลิ้มอุ้ยเซ้ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำปลา ซีอิ๊ว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤษธิไกร คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่าย,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลวัต วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลวัตรขนส่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่งทางบก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยรุ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พองศิริ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหิน กรวด ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พอยท์ ไอ.ซี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ประกอบกิจการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเพียง ล็อตเตอรี่ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากอื่นใดที่ออกโดยรัฐบาล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชร โปรดักส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรพิชญ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้างขวดพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรี การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรี และ ชุมพลศักดิ์ ฟาร์มาซี P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ฯ ประกอบกิจการค้าปลีกยา ยารักษา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนทรัพย์ เอ็นเตอร์ไพร์ส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะสินพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกจิการซื้อ ขายซากสัตว์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนากิจการขนส่ง (1988) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาวิศวภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้และอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาเมือง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาแมชีนวู้ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับกลึง เชื่อม ซ่อมเครื่องจักรทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนไพศาลคอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายท่อซีเมนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธกร P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาบูรณะโบราณสถาน รับเหมาขุดค้นโบราณสถาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธกิจ เอ็นเตอร์ไพร์ส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เหล็ก อะไหล่รถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธ์ศักดิ์การไฟฟ้า P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันนิพาค้าไม้ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างผลิตวงกบบานประตู-หน้าต่าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสกร กรุ๊ป (ประเทศไทย) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องจักรทำความเย็น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาร์ทส์ เซอร์วิส ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ บิ๊ก (ประเทศไทย) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์ แพลน โปรดักส์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายปลีก ขายส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์เซ็นเตอร์โปรดักส์แอนด์แพคเกจจิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาสนกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์สินมั่นคง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างบริการทำความสะอาด ยามรักษาความปลอดภัย พนั กงานขับรถให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์โภคิน P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพิมลวิศวกรรมการโยธา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยานิมิตรก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรุฬห์วณิช P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านขายของชำ (grocery store)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ์ คอนโทรล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี บี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านขายปลีกเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนอื่นๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เอ็น ไฟร์ แอนด์ เคมีคอล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เค เอ็นจิเนียริ่ง (วิชาญการช่าง) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เอช อ็อกคูเปชั่นนอล เฮลท์ เนอร์ส PP ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการพยาบาลเบื้องต้น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เมเจอร์เทรดดิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าโลหะ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ทั้งอยู่ในสภาพวัตถุดิบ และสำเร็จรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส การยางก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างอัดแผ่นยางทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการซ่อมแซมเครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส อคิเทคเชอรัล แอนด์ คอนสตั๊คชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและเขียนแบบ รับเป็นที่ปรึกษาโครงการ ประกอ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น พี แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/รับซ่อมคอมพิวเตอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็น เค พลาสติก P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตถุงพลาสติกจำหน่าย รับจ้างเป่าถุงพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม เพอร์เฟคไฟส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีก ให้เช่าและรับซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องจักรกล ประกอบกิจการขายส่งเคมี และ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ นีซ P & ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ประกอบกิจการผลิตกระเป๋า ประกอบกิจการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ แอล รีไซเคิล P & ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานผลิตหลอมโลหะ