UploadImage

นครปฐม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต อาร์ต แอนด์ โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิต เกี่ยวข้องกับกระเป๋า สายเป้ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกระเป๋า สายเป้ทุกชนิด ประก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ รับจ้าง ผลิต เพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด เช่น หลอดกาแฟ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนฉัตร โลหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ซื้อ ขายของเก่าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนชาติค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอื่นๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีมาร์เก็ตติ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเครื่องเขียน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบัตร ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนปกรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพันธ์แทรคเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร ซักรีด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างซักผ้าลูกไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภิญโญอุตสาหกรรม(1992) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายพื้นรองเท้า,รองเท้าทั้งภายในและต่างประเทศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ กิจเจริญ ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวิสิทธิ์ ออยล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศักดิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศักดิ์ เจริญทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสมบัติ อุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียมอื่นๆ ยกเว้นรองเท้าและเครื่องแต่งกาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสารสตีล (2001) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อขายของเก่าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัตถ์วรรณ พลาสติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันท์ อีควิปเมนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร เพิ่มทรัพย์ 2002 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อมาขายไปเศษเหล็ก,เศษลวดพลาสติกทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาชาติ ซัพพลาย (1997) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายมู่ลี่, ผ้าม่าน รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาทรัพย์ เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องพิมพ์พลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาธร พลาสติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต เม็ดพลาสติกเก่าจากเศษพลาสติกเก่า การขายส่งเม็ดพลาสติกรวมถึงจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับพลาสติกท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนานุพล ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพร โมบาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อ-ขายปลีกโทรศัพท์มือถือใหม่-เก่า พร้อมอุปกรณ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวรรณ บิลดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการเช่ารถแม็คโคร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสินโฮมเฟอร์นิชชิ่ง 2002 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนิตมิตรสามพรานขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อและจำหน่ายรถยนต์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรณธร คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาตกแต่ง ต่อเติม รับออกแบบ และประเมินราคา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมทัศน์ ขนส่งและการพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหิน ดิน ทราย ลูกรัง วัสดุก่อสร้างทุกชนิด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมนันท์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมรงค์ ธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำเข็ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมศักดิ์ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมศาลาค้าไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าไม้ (ขายส่ง)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมศิริโชค กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งอะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชชัยอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญาภัทร์ ยิ่งเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งเศษวัสดุใช้แล้วทุกชนิด ประกอบกิจการค้าปลีกเศษวัสดุใช้แล้วทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทรัพย์พืชผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดหาวัสดุอุปโภคและบริโภค เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญมหัทธน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ประกอบกิจการผลิต ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวรัตน์ ก่อสร้างและการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ประกอบกิจการบริการรับตบแต่งภายในอาคารและซ่อมแซมอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาณีศรีรุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวินี ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำมรงค์การโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างโยธา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิขะเนตรก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิตินนท์ พี.ยู ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายพื้นรองเท้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีธัชการโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้างอาคารทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรติ ฮาร์ดแวร์ (2006) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สี ระบบเตือนภัย ฯ ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไปวัสดุอุปกรณ์ก่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรพลการแร่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถลุงแร่ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจเคหะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นกพิราบคลีน แอนด์ การ์เดน P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัย ไฟร์ แอนด์ เคมีคอล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรี น้ำทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสุราแช่พื้นเมืองและน้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรี อีเล็คทริค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีกลการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างหล่อ,กลึงเหล็ก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีการท่องเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับขนส่งโดยสาวไม่ประจำทาง ให้เช่ารถโดยสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับหล่อและกลึงโลหะ ขายเหล็กหล่อ โลหะ ที่กลึงแล้ว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีสำรวจและก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการสำรวจออกแบบ รังวัดและทำแผนที่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีสโตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูปเปอร์มาร์เก็ต สินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศิลป์ อิเล็คทริค ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครนิมิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม 9999 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับซื้อ - ขาย วัสดุที่ใช้แล้ว รวมทั้งการรีไซเคิ้ลวัสดุที่ใช้แล้ว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม ซอฟแวร์ อินเตอร์เทค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่าย ซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม มารวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม ล๊อตเตอรี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม วิศกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำการถมดิน ขาย หิน กรวด ทราย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม เซอร์เวย์เยอร์และกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการตรวจสอบอุบัติเหตุ เคลมสินไหม จากบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม แมนชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เช่าห้องพัก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐม แวร์อุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงงานพลาสติก ทำชั้นวางของเคลือบพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมกิจการยาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายยางรถยนต์ กะทะล้อ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมกิจรุ่งเรืองทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดซื้อจัดจ้างสินค้าทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมชัยพลพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาถมดิน ขายหิน ดิน ทราย ลูกรัง รับจ้างบรรทุก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมดาววรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายปลีกและขายส่งน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมนำโชค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลากกินแบ่งรัฐบาล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมพนาเวช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำการปลูกสร้างสวนป่ายืนต้น ไม้สมุนไพร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมรุ่งวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำแผ่นเลส
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมรุ่งเรืองสตีล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับซื้อและขายของเก่าที่ใช้แล้ว ได้แก่ เศษเหล็ก เหล็กเส้นกลม ฯลฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมวิวัฒน์ (2000) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำของ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมวิศวก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมศรีเพชร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมศิรินันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและงานโยธาทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมสยามหวาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยหวาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมสหปลาไทย เดินรถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมแผ่นดินทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการคิวรถ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมไทย พลาสติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหลอมเม็ดพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพรรณ การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีเอนจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำ ค้าปลีกกระบะรถ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศิลป์การท่องเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ธนวิศว์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทนันท์ โปรเจคท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้า วิทยุเทป เครื่องเสียง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นนท์วรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานฆ่าสัตว์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณ ออยล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณวัสดุก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณสตีล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเหล็กทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นพต.32 คอนสทรัค ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพันธ์ การเคหะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัฐ อินดัสตรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งโลหะและแร่โลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นภสร บิลดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นราภิรมย์ ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวุฒิ เปเปอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์