UploadImage

นครปฐม

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภา เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวก๊กหลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายข้าวสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิโรตถ์ทวีชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ๊บฮงล้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จี กู๊ด วัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เฮลท์ตี้ แคร์ เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบริการด้านการรักษาพยาบาลของแพทย์และพยาบาล พร้อมยารัษาโรคในห้องพยาบาล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.ยู.เอ็น.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.รุ่งเรืองการยาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งอะไหล่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอส.ซี.ลิฟท์ เครน รอกไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออกแบบติดตั้ง อุปกรณ์ เครน รอกไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็น.การ์เม้นท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิดเพื่อจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จีจี แอนด์ ดี อิเล็กทริค ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จีน่า สยาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าผลไม้ น้ำผลไม้ บรรจุกระป๋อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงคุณานันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าข้าวทั้งปลีก - ส่ง และการแปรรูปข้าวเปลือกทุกประเภท เช่น ข้าวสาร ข้าวสารเหนียว รำ ปลาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด จุงก้อนไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้านาฬิกา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัฏฐิราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าส่ง นมเปรี้ยว นมจืด นมปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบีทาเก้น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตราวลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าข้าว
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉันทวิลาศ พัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. มงคล ปิโตรเคมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่าย-ปลีกผลิต ภัณฑ์เคมี
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. รุ่งเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายกล่องกระดาษ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ทวีทรัพย์ อะไหล่ยนต์ 1992 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเข้า-จำหน่ายเครื่องยนต์เก่าและอะไหล่เก่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.บูรณะก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ฟูเฟื่องขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับขนสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รุ่งเรือง ขนส่ง ทางน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ลาวัณย์แอสฟัลท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อินทร ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทกระดาษทิชชู การขายส่งสินค้ากระดาษ หนังสือ และเครื่องเขียน การขายส่งสินค้าประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เซ็นเตอร์การ์ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการรับรักษาความปลอดภัยในและนอกสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เวทธัญญาภรณ์ ทรานสปอร์ต 2005 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เอราวัณ ออโตเพนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาซ่อมตัวถังรถยนต์และซ่อมสีรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.แอสฟัลท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำถนนด้วยยางแอสฟัลท์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.โพลีเทค ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร์ทิพย์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล เซนเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชยพล ซัพพอร์ท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมางานสร้าง ซ่อมเครือข่ายเคเบิ้ลประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทั้งใน-ต่างประเทศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลาลัยก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนิจนันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล ฟาร์ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาะปลูกพืชผลเกษตรเพื่อขาย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งออกผลิตภัณฑ์พืชผลการเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยถาวรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ่งทอ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยประเสริฐเคมีคอล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำยาเคมีภัณฑ์ สี ทินเนอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพร เอเซีย กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าอาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพร เอเซีย กรุ๊ป (2000) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นกรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาถมดิน ปรับแต่งพื้นที่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการหอพัก ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยะ เชาวนเมธา ทนายความและนักสืบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับบริการด้านกฎหมายและนักสืบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยันต์นครปฐม 2002 ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธและเพื่อนคอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด,เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับช่างซ่อม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธ์การโยธาและพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยฤทธิ์ โปรดักชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายทำวีดีโอ ซีดี จัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์สารคดีต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวรินทร์ พิทักษ์กิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจัดยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวิชิต เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมางานโครงสร้างเหล็ก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยศรีวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสวัสดิ์-ดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสหพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสินทรัพย์อนันต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการออกแบบ พร้อมติดตั้ง รับสั่งทำ เหล็ก สแตนเลส สำหรับอาคารและรถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโย คอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและคอนกรีตผสมเสร็จ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย พัฒนกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตจำหน่าย รับจ้างทำชินรูปพีวีซี รับจ้างตัดเชื่อม เหล็กทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญสรรค์ ซิเคียวริตี้ การ์ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติชัยอะไหล่ยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ของรถยนต์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติเจริญดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาลีอเมเจอร์เทคโนโลยี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการซ่อมเครื่องมือสื่อสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวช่างศิลปการสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวดอนและสหายเดินรถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวบางหลวง ขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวบางแขม เดินรถ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาวไร่ไทยคอฟฟี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งกาแฟ ชา และโกโก้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาศิณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินบุญยรักษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาถมที่ ด้วยอิฐหักและดิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินปฐมก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโฮ (1995) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชมสถาปัตย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นพานิช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้ากาแฟ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา ละหุ่ง ผลิตภัณฑ์พืชไร่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นอนันต์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายปลีกอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติญา ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวดี รักษาความปลอดภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยและผลประโยชน์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมสายธัญญกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายข้าวสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชาตินมสด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายนมสด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูอรุณ การค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูโชติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช็อกโกแล๊ต เทเลคอม 2001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการซ่อมและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการกิจการโฆษณา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทย นวัฒตกรรมดิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.นวกิจค้าข้าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายข้าวสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันอินเตอร์วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงฮะเซ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ผลิต โรงปิ๊บ และขายของเก่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิน อินเตอร์เทรด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ พลาสติก สี น้ำมัน ยางธรรมชาติ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินแท็คซ เว็ท ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินแมท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายเทียนที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ซี ซี ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ซี อี เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ที เค ซินเธอธิคไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายสารสกัดชีวภาพสังเคราะห์จากธรรมชาติ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส ฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ ซี มอเตอร์ (2006) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายส่ง จักรยานยนต์ จักรยาน รวมทั้งรับซ่อมบำรุงรักษา ขายปลีก จักรยานยนต์ จักรยาน รวมทั้งรับซ่อมบำรุงร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ บี อีเล็คเท็ค ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้าง ติดตั้ง ซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไ ฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี แอนด์ พี โพธิ์ประสาท เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.จี.เค. ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.เอ็น ทรัพย์เจริญพิสัยสุข ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายถุงยังชีพ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.อาร์ที มาร์เก็ตติ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อาร์.พี. ซิลเวอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว