UploadImage

นครปฐม

บริษัท รีไลแอนซ์ เทคโนเคม จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออก-นำเข้าและจำหน่ายส่ง - ปลีกเคมีภัณฑ์,เม็ดพลาสติก
บริษัท รื่นฤดี เอสดี จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท รุจิภาส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
บริษัท รุ่งทรัพย์ฟอกย้อม จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างย้อมผ้าและย้อมเส้นด้าย
บริษัท รุ่งทรัพย์สินชัย (กระจก) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายปลีก-ส่งกระจก อลูมิเนียม แผ่นยิปซั่มและอุปกรณ์
บริษัท รุ่งทรัพย์อิเล็คทริคแล็มพ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตหลอดไฟฟ้า,เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท รุ่งทวีเทรดดิ้ง นครปฐม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอะไหล่รถยนต์
บริษัท รุ่งทิพย์ ไก่สด จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแช่แข็งเนื้อสัตว์
บริษัท รุ่งธนนันท์ เพาเวอร์อีเล็คทริค จำกัด บริษัทจำกัด เดินสายไฟฟ้าแรงสูง
บริษัท รุ่งพรศึกษาภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
บริษัท รุ่งฟาร์มการเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อขาย จัดสรรที่ดิน
บริษัท รุ่งรัฐไฮเวย์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท รุ่งวิกรัย คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท รุ่งศรีภูก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับถมหิน ดิน ทราย
บริษัท รุ่งสินเจริญ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างย้อมผ้า
บริษัท รุ่งเจริญพืชผล จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกผลไม้
บริษัท รุ่งเจริญลวดตาข่าย จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายลวดตาข่าย,ลวดตาข่ายสายพานลำเลียง รายได้ค่าขนส่ง
บริษัท รุ่งเพชรน้ำหนึ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าบ้านพัก รีสอร์ท อพาท์เม้นท์
บริษัท รุ่งเรือง นิเวศน์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท รุ่งเรือง บอดี้คาร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับต่อตัวถัง ต่อตู้อลูมิเนียม ตู้เหล็ก กะบะเหล็ก
บริษัท รุ่งเรือง ไทร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายยางรถยนต์
บริษัท รุ่งเรืองเจริญการทอ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอทุกชนิด
บริษัท รุ่งเรืองเฟรมและเฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายกรอบรูป
บริษัท รุ่งเรืองไพศาลการทอ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผ้ายืด สิ่งทอ เส้นด้าย
บริษัท รุ่งโรจน์เปเปอร์โคน จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตกล่องกระดาษ
บริษัท ร่มไทย จำกัด บริษัทจำกัด ทำร่ม
บริษัท ร่วมทุนเฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้นสำเร็จเพื่อขาย
บริษัท ร่วมมิตรสาย 4 ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับขนส่งและขนถ่ายสินค้า คนโดยสารในประเทศ
บริษัท ร่วมสามัคคีรุ่งเรือง จำกัด บริษัทจำกัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ร่วมเสริมสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ
บริษัท ร่วย เซิน จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตัดสติ๊กเกอร์และรับจ้างเย็บงานทั่วไป ผลิตกระเป๋าเครื่องแต่งกายเพื่อจำหน่ายขายส่ง-ปลีก ซื้อมา
บริษัท ร้านอาหาร เรือนบัว จำกัด บริษัทจำกัด ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ฤกษ์มงคลชัย 2547 จำกัด บริษัทจำกัด หลอมเม็ดพลาสติก,จำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทุกชนิด
บริษัท ฤทธิ์หนุมานการโยธา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ล.ศรีเพิ่มพูนยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องยนต์
บริษัท ลลิต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้า จำหน่ายสินค้าอุปโภค,บริโภค
บริษัท ลองเวฟ เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต ค้าปลีก เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จาน ดาวเทียม และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร ทุกชนิด
บริษัท ละอองดาว จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการสิ่งบันเทิงทุกชนิด ให้บริการรับจ้างทำของประเภทกล่องกระดาษ
บริษัท ลักษณานนท์ เชสเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
บริษัท ลาภชวา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ลาภชวา แสตนดาร์ด ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายส่งน้ำมัน (เชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
บริษัท ลาภปรารถนา เรียล เอสเตท จำกัด บริษัทจำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลาภลมูล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
บริษัท ลาวัณย์วิสุทธิ์พลาสติกไทย จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเชือก ขวดน้ำ ถุงพลาสติก
บริษัท ลำพญา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยว อาหารแปรรูปและสำเร็จรูป
บริษัท ลำพญา ไวน์เนอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สุรา เบียร์ อาหารสด-แห้ง อาหารสำเร็จรูป และเครื่องบริโภคอื่น ประก
บริษัท ลำพญาฟลาวเออร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจส่งออกต้นไม้และดอกกล้วยไม้สด
บริษัท ลำพยา เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
บริษัท ลำพยาวิลล์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลำเลียงชัย จำกัด บริษัทจำกัด ขนมูลฝอยและนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
บริษัท ลิกไนท์ทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งผู้โดยสาร
บริษัท ลิทเทิล แบร์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตตุ๊กตา ของขวัญ ของชำร่วย ของที่ระลึกจำพวกกิ๊ฟช็อฟ
บริษัท ลิฟต์คอนโทรล จำกัด บริษัทจำกัด ตู้ควบคุมลิฟท์
บริษัท ลิลลี่ นิตแวร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกประเภท
บริษัท ลิ้มจิวเซี้ยม (ไทยเจริญ) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหิน ทราย รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ลิ้มตรี จำกัด บริษัทจำกัด จัดสรรที่ดิน
บริษัท ลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท ลิ้มฮกไถ่ นครปฐม จำกัด บริษัทจำกัด ขายบ้านจัดสรร,ที่ดิน
บริษัท ลิ้มฮั้วเตียง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปประเภทหมูยอง,หมูแผ่น
บริษัท ลิ้มแชมป์เจริญ จำกัด บริษัทจำกัด บริการขนส่ง บริการขนถ่ายสินค้า
บริษัท ลี ลอง บรัช (ไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตแปรงหวีผมส่งออก
บริษัท ลี สตาร์ เทรด จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อมาขายไปเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท ลีดเดอร์ เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบการผลิตและจำหน่ายอัญมณี
บริษัท ลีละวัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างหล่อโลหะ
บริษัท ลีวัฒนา พุทธภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเทียนไข จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์
บริษัท ลีวิวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผ้ายืด
บริษัท ลีศรีสหชัย จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเหล็กแผ่น, เหล็กเส้น
บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด บริษัทจำกัด ขายยาแผนโบราณ
บริษัท ลี่ต้า เท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงงานปั่นด้าย
บริษัท ลุกซ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด เครื่องหนัง เครื่องประดับและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท ลุคเคน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่าย รับซ่อม แลกเปลี่ยน ให้เช่า ของเครื่องใช้อิเลคโทรนิคส์ทุกชนิด
บริษัท ลูกชิ้น ชาลี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายลูกชิ้น
บริษัท ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัทจำกัด ทอผ้า ขายผ้า-เส้นด้ายและสาธารณูปโภค รับจ้างตีเกลียวเส้นด้าย
บริษัท ว.ณรงค์ชัยค้าวัสดุ จำกัด บริษัทจำกัด ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ว.ไชยา วิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างงานประปา,ไฟฟ้า
บริษัท ว.ไพศาลโทรทัศน์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด,รับซ่อม,ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ,พร้อมอุปกรณ์เสริม
บริษัท วงศ์ทวีทรัพย์ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างขนส่งทุกประเภท
บริษัท วงศ์บุญงาม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด
บริษัท วงศ์รุ่งเรือง วิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา
บริษัท วงศ์วัฒนา แลนด์ แอนด์ โฮม จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ-ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท วงศ์เตชะจงเจริญ ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่อง มือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
บริษัท วจนพรรณเรียลเอสเตรท จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท วนิชย์เจริญ (1997) จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งหิน
บริษัท วนิชย์เจริญ จำกัด บริษัทจำกัด ขายหิน-ทราย รับจ้างขนส่ง
บริษัท วรชาติวิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อส
บริษัท วรพัฒน์ ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหิน-ทราย
บริษัท วรรณธนกร เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น,เคมีภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์
บริษัท วรรณประเสริฐการช่าง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างกลึงโลหะทุกชนิดทุกประเภท ประกอบกิจการค้า ผลิต ประกอบ อะไหล่เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดทุก
บริษัท วรรณพร ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างและผลิตประกอบตัวถังรถบรรทุก
บริษัท วรรณา เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้าและส่งออกเครื่องหนัง เครื่องประดับและสิ่งทำเทียม
บริษัท วรวรรธน์ทักษิณ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายส่ง-ปลีก กระดาษ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์
บริษัท วรวิชเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด บริษัทจำกัด น้ำผลไม้กระป๋อง ผัก ผลไม้กระป๋อง กะทิกระป๋อง
บริษัท วราภรณ์ นครปฐม จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท วราภรณ์ นครปฐม รีสอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท สปา ภัตตาคาร ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา ห้องพัก
บริษัท วรโชติ การโยธา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วรโชติ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบ
บริษัท วรโชติการทอ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างทอผ้า
บริษัท วสันต์ กรุ๊ป ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าแก้ว