UploadImage

นครปฐม

บริษัท พัฒนชัย เคมิคอล จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท พัฒนา โกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าข้าวนึ่ง ข้าวขาว ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวทุกชนิด ทุกประเภท
บริษัท พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด บริษัทจำกัด สุรา
บริษัท พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) จำกัด บริษัทจำกัด จัดสรรที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน
บริษัท พัฒนาอุปกรณ์วัสดุ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเสาเข็ม
บริษัท พัฒนไพศาลฟอกย้อม จำกัด บริษัทจำกัด พิมพ์ลวดลายผ้า ย้อมผ้า ผ้าสำเร็จรูป ให้เช่าโรงงานและเครื่องจักร
บริษัท พัทธ์วริน จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแชมพู,น้ำยาปรับผ้านุ่ม
บริษัท พันตา กอล์ฟ คอร์ส แมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลท์แตนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ และอุปกรณ์การกีฬาที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
บริษัท พันตา จำกัด บริษัทจำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พันธุ์กาญจน์ จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
บริษัท พันธุ์วลี จำกัด บริษัทจำกัด ดูดจำหน่ายทราย,รับจ้างขนส่ง
บริษัท พันไท ซินดิเคท จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน
บริษัท พาณิชย์พงศ์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายหิน-ทราย
บริษัท พานทองการเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด ปุ๋ยชีวภาพ
บริษัท พานา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อขายสินค้าและเป็นนายหน้า ตัวแทนการซื้อขายสินค้า
บริษัท พานาดา จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องเคหะภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงแรม
บริษัท พานารา เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบ
บริษัท พาราวิจัย จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตวัสดุรองพื้นรองเท้า
บริษัท พาราไทร์ 1975 จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างอัด-หล่อดอกยางรถยนต์ จำหน่ายยางรถยนต์เก่า- ใหม่
บริษัท พารุ่ง ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด ประกอบกิจการจำหน่ายขายปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด
บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตถุงพลาสติก รับจ้างผลิตถุงพลาสติก ขายปลีก-ขายส่งถุงพลาสติก
บริษัท พิกเทค บี ดี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์
บริษัท พิชญธารา จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง
บริษัท พิชัยวัฒน์ (2535) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่าย,ผลิตน้ำแข็งซอง
บริษัท พิตติฐนนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พิทักษ์ถาวร เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
บริษัท พิทักษ์พืชผลเคมีเกษตร จำกัด บริษัทจำกัด ค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช
บริษัท พินาย จำกัด บริษัทจำกัด รับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พินิจธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างถมดิน จำหน่ายและนำเข้าอะไหล่เครื่องจักร
บริษัท พิพัฒน์ อินดัสทรีย์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกาว ซิลิโคน และวัสดุเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
บริษัท พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จำกัด บริษัทจำกัด พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
บริษัท พิมปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจหลักขายส่งน้ำมัน
บริษัท พิมพ์ทอง พริ้นติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด พิมพ์ลายผ้า
บริษัท พิมานทวีทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด รายได้ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายได้จากการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
บริษัท พิษณุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
บริษัท พิสิษฐ์ สแตนเลส 08 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้า ผลิต รับจ้างผลิตสแตนเลส โลหะทุกชนิด หน้าต่าง ประตู เฟอร์นิเจอร์
บริษัท พี ซี ดี มาเก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บริษัท พี ซี เอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พี ที พลาสติก จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท พี พี ที คอนกรีต จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสาคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีต พื้นคอนกรีต
บริษัท พี พี สโตร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ บจ.โอสถสภา
บริษัท พี พี เจ สโตน กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการค้าส่งวัสดุก่อสร้าง
บริษัท พี พี เบสท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บจ.ฟาร์มาคอสเม็ท
บริษัท พี พี ไอ ซูเปอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัท พี เจ ยูไนเต็ด ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งทุกชนิด
บริษัท พี เอ โปรเกรส ออดิโอ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้า จำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัท พี เอส เบสท์ ออกาไนซ์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด เคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท พี แอนด์ อาร์ เมททอล จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอลูมิเนียม
บริษัท พี แอนด์ เค สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต-จำหน่ายเครื่องเขียน เช่น น้ำยาลบคำผิด
บริษัท พี แอนด์ เจ เฟอร์นิท จำกัด บริษัทจำกัด ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ รับตกแต่งภายใน
บริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอาหารสด
บริษัท พี แอนด์ เอ็ม โมเดอร์น ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
บริษัท พี. พี. พัฒน์ จำกัด บริษัทจำกัด โฟมบรรจุอาหาร,ถ้วยน้ำ,ฟิล์ม
บริษัท พี. เจ. อาร์. ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด เป็นนายหน้า ตัวแทน ซื้อ-ขาย รถยนต์
บริษัท พี.คอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด ดอกเบี้ย
บริษัท พี.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย
บริษัท พี.ซี. ทรายทอง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งวัสดุก่อสร้าง
บริษัท พี.ซี.เอส คอลเลคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
บริษัท พี.ซี.เอส.เอส.ซี. จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต,คอมพิวเตอร์
บริษัท พี.ซี.เอ็น.แฟคตอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิด รับจ้างเย็บ
บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างพันมอเตอร์
บริษัท พี.ดี.ออโต้ โปรดักส์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายข้อต่อสายน้ำยาแอร์
บริษัท พี.ที.จิเนติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด สุกร
บริษัท พี.ที.พลาสติกรีไซเคิล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการ รับจ้างบดย่อยเศษพลาสติก เศษย่อยพลาสติกรีไซเคิลทุกชนิด เพื่อจำหน่ายในประเทศ
บริษัท พี.ที.พิก ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด สุกร
บริษัท พี.ที.ฟุตแวร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต นำเข้า-ส่งออกรองเท้า พื้นรองเท้า
บริษัท พี.ที.เค. เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเตรียล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องจักรกล ยานยนต์ทุกชนิด ฯ ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะ
บริษัท พี.ที.เอ็ม.อโกร จำกัด บริษัทจำกัด สุกร อาหาร,ยา,น้ำเชื้อ,อื่น ๆ
บริษัท พี.บี. 49 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัท พี.บี.เมททัลส์ โปรดัคท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างกลึง ปั๊มและดัดแปลงโลหะ
บริษัท พี.ประจวบ ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
บริษัท พี.พี.ที.อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทจำกัด เคมีภัณฑ์
บริษัท พี.พี.พี. แอนด์ เอ็ม. จำกัด บริษัทจำกัด รับฝึกอบรม
บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตโฟมบรรจุอาหาร
บริษัท พี.วี.การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการพิมพ์เอกสาร
บริษัท พี.วี.ทรัพย์ถาวร คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน
บริษัท พี.วี.เอส. อีเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต นำเข้า
บริษัท พี.วี.เอส.บรรจุภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตกล่องกระดาษทุกชนิด
บริษัท พี.วี.เอ็น.อินเตอร์เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับแลกเปลี่ยน ซื้อ - ขาย รถยนต์ ขายอะไหล่รถยนต์
บริษัท พี.สยามลิฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายลิฟท์ยกรถ สะพานตั้งศูนย์ล้อ
บริษัท พี.ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนลำโพงเครื่องเสียง
บริษัท พี.อาร์.2001 นครปฐม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต เครื่องเสียงติดรถยนต์ เครื่องเสียงบ้านทุกชนิด
บริษัท พี.อี.ที.รีไซเคิล(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายเศษพลาสติก
บริษัท พี.เค. อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รับจ้างบริการซ่อมบำรุง
บริษัท พี.เค. เนทเวิร์ค ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการอินเตอร์เน็ต
บริษัท พี.เจ.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายผ้าคลัช แผ่นคลัช
บริษัท พี.เจ.อาร์.เจนเนอรัล ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ลิสซิ่ง
บริษัท พี.เซลส.เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก จำหน่ายและให้เช่าเทป ซีดี ดีวีดี วีซีดี ภาพยนตร์
บริษัท พี.เอ.ที.อินดัสทรี จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักรกล
บริษัท พี.เอ.วี.เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว
บริษัท พี.เอส.คิว.ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและขายเป็ดสด
บริษัท พี.เอส.ซี. เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ได้ประกอบกิจการ
บริษัท พี.เอส.ซี.รีไซเคิล จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตเม็ดพลาสติก
บริษัท พี.เอส.ฟิชเชอรี่ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้า,ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีกอุปกรณ์ประมง
บริษัท พี.เอส.เอ็นเตอร์ไพรซ์ (1992) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท พี.เอ็น.คอนกรีตไลน์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเสาเข็ม ขายส่งเสาเข็ม ขายปลีกเสาเข็ม
บริษัท พี.เอ็น.เจ.เอส. วิศวกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์
บริษัท พี.เอ็ม.ดิจิตอล จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อมาขายไปหมึกถ่ายเอกสาร