UploadImage

สุรินทร์

บริษัท พรสวัสดิ์ 1994 จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ให้บริการปล่อยสินเชื่อ
บริษัท พรสวัสดิ์ ออโตบิซิเนส จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการปล่อยสินเชื่อ
บริษัท พลาย ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าและสินค้าเกษตร
บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด บริษัทจำกัด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดรวมทั้งอะไหล่
บริษัท พัฒนกิตติ์ ออโต้ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้เงิน
บริษัท พันทิพย์ คลีนนิ่งโปรดักส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างทำความสะอาด
บริษัท พันธ์ฤทธินันท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท พิกุลรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พี ธนา พานาวู้ด จำกัด บริษัทจำกัด โรงเลื่อย
บริษัท พี เอส จันทร์ฉาย จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกเฟอร์นิเจอร์สินค้า OTOP
บริษัท พี. แอล. แมนชั่น จำกัด บริษัทจำกัด หอพักให้เช่า
บริษัท พี.บี.จี.ชาร์โคล จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายถ่าน ถ่านอัดแท่ง
บริษัท พี.เค.โลตัสเบเกอรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและขายขนมปัง ขนมเค้ก ขนมคุ๊กกี้และขนมหวานอื่น ๆ ทุกชนิด
บริษัท พี.เอ็ม สุรินทร์ (1994) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด
บริษัท พี.เอ็ม.ซี. เรียลเอสเตท จำกัด บริษัทจำกัด ดำเนินธุรกิจซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายข้าว,ส่งออกข้าว
บริษัท พูลผล อโกร จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงสี
บริษัท พ่อศิวะ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งผ้า ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า
บริษัท ฟันดี 2551 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการสถานบริการให้การรักษาทางทันตกรรม
บริษัท ฟาร์มอรุณพล จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างเลี้ยงไก่
บริษัท ฟิวเจอร์ยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ ประกอบกิจการค้ารถจักรยานยนต์
บริษัท ภรณ์ชัยและสี่หนุ่ม จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท ภรณ์สุรินทร์กำชัย จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอาคารและอุปกรณ์
บริษัท ภัสร์-ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์
บริษัท มงคลรัตน์เดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด จัดคิวเดินรถโดยสาร
บริษัท มนต์มารวย ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท มังกรทองสุรินทร์ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด จัดซื้อจัดจ้าง ขนส่งโดยรถยนต์
บริษัท มังกรทองไม้ไทย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร ทำการสับไม้ยูคาลิปตัส
บริษัท มาทวีแทรคเตอร์ 2004 จำกัด บริษัทจำกัด ขายเครื่องมือการเกษตร
บริษัท มาสด้า สุรินทร์(2002) จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์และอะไหล่รถยนต์
บริษัท มิตซู สุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ-ขายรถยนต์ ซื้อ-ขายอะไหล่ รับซ่อมรถยนต์
บริษัท มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
บริษัท ยิ่ง เฮง เฮง จำกัด บริษัทจำกัด โรงรับจำนำ
บริษัท ยู แอนด์ อาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทจำกัด ธุรกิจขายตรงขายสินค้าและบริการ
บริษัท รัตนสุรินทร์ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด ปั๊มน้ำมัน
บริษัท รุ่งการก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท รุ่งธนเกียรติดอกหญ้า จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหนังสือตำราเรียน
บริษัท รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท จำกัด บริษัทจำกัด รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บริษัท รุ่งศักดิ์ ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก และคอกปศุสัตว์
บริษัท รุ่งเจริญทรัพย์เกษตรอะไหล่ยนต์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล และอะไหล่จากต่างประเทศ
บริษัท ร่วมสุขเฟอร์นิเจอร์ ซุปเปอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการค้าปลีกเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ลีน่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
บริษัท ลีลาวดี การ์เด้น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าอาคารชุด ห้องชุด ประกอบกิจการค้าอาหาร เครื่องดื่ม
บริษัท วงศ์วิบูลทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร และสินค้า
บริษัท วงศ์เทวัญอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วรภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท วรรธนินทร์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดง,สปอนเซอร์
บริษัท วันเดอร์ฟูล การ์เมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตผ้าและสิ่งของที่ได้จากการถักนิตติงและโครเชต์
บริษัท วันโทนี่ จำกัด บริษัทจำกัด ร้านขายอาหาร
บริษัท วาย.เค.วิศวกรรม 1991 จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท วาย.เอ.ไอ.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด บริษัทจำกัด รักษาความปลอดภัยและความสะอาด
บริษัท วิศวกรรมสยุมภู จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัท วิสาหกิจชุมชน การรวบรวมผลผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรทุกชนิด
บริษัท วีระพลเดินรถ จำกัด บริษัทจำกัด จัดคิวรถโดยสาร
บริษัท วู๊ดไอเดีย 89 จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงเลื่อย โรงงานไสไม้ ตัดต่อไม้
บริษัท ศรีนครชัยสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด จัดคิวเดินรถโดยสาร
บริษัท ศรีพาณิชย์ จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัท ศรีวัฒนาธัญญา จำกัด บริษัทจำกัด โรงสีข้าว
บริษัท ศรีโชติสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าปุ๋ย สารเคมี ยาบำรุงพืช ยาปราบศัตรูพืช
บริษัท ศรีโพธิ์ทองสุรินทร์ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด จัดคิวรถโดยสาร
บริษัท ศรีไผทสมันต์ การบัญชี จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดทำบัญชี จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป
บริษัท ศรีไพศาลสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถไถนาและอะไหล่
บริษัท ศิริวรรณสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสุกรและอาหารสัตว์
บริษัท ศีขรภูมิดอกดิน จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดคิวรถโดยสาร
บริษัท สงวนยนต์การเกษตรสุรินทร์ (1992) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องมือและอะไหล่การเกษตร
บริษัท สตาร์ เทค สตีล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับปั๊มขึ้นรูปโลหะและสังกะสีทุกชนิด
บริษัท สมไทยเฟอร์นิเจอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน
บริษัท สยาม เจ เอส ธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจประเภทลีสซิ่ง
บริษัท สยามนิสสันสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์นิสสัน อะไหล่,ศูนย์บริการ
บริษัท สยามยนตรการ จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้าจำหน่ายรถยนต์
บริษัท สยามเครื่องชั่งสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ประกอบกิจการค้าส่ง เครื่องชั่ง ตวง วัด
บริษัท สยามเปรมทอง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
บริษัท สวัสดีเพื่อนไทย ทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท สหรุ่งธนเกียรติ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
บริษัท สหะสุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สะเร็นแฮนดิคราฟท์ แอนด์ ทราแวล จำกัด บริษัทจำกัด บริการจัดทำทัวร์
บริษัท สากลอินทรีย์ภัณฑ์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายปุ๋ยหมักอินทรีย์
บริษัท สาธิตสุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท สามประสานสุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สินชัยกาญจน์ (2549) จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท สินชัยกาญจน์ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด ปั๊มน้ำมัน
บริษัท สินรัตนันต์สุรินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สินสมบูรณ์ แอลพีจี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายก๊าซหุงต้ม
บริษัท สินสุรินทร์พาณิชย์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สินอุดมพืชไร่ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายข้าว
บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท สุทัศน์การค้า จำกัด บริษัทจำกัด ทำการเกษตร ประกอบกิจการค้าสมุนไพร
บริษัท สุนีทัวร์ แอนด์ เรสเตอร์รอง จำกัด บริษัทจำกัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท สุรกิจ เต็นท์รถ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าปลีกรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า
บริษัท สุรพินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเฉพาะงาน
บริษัท สุราขาวมิตรไทย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นชุมชนหรือสุราแช่พื้นเมือง
บริษัท สุรินทรา จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม ห้องอาหาร อาบอบนวด
บริษัท สุรินทร์ 2006 จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท สุรินทร์ ซอยล์บล็อค เดเวลล้อปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้าง
บริษัท สุรินทร์ ซี.ที. จำกัด บริษัทจำกัด บริการให้กู้ยืมเงิน
บริษัท สุรินทร์ ซี.เค.กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหนังสือ
บริษัท สุรินทร์ ประภาพร จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน
บริษัท สุรินทร์ พีทีก๊อปปี้เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสาร
บริษัท สุรินทร์ รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (2005) จำกัด บริษัทจำกัด ค้ายางพารา