UploadImage

ระยอง

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น เซอร์กิต เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น เอส. เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายส่ง-ปลีกเครื่องปรับอากาศ รับซ่อม ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น แอล.พี.จี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัดบรรจุแก๊ส ขายแก๊ส
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น โปรเจคเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์นฟาร์มาซี ตะพง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์นเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าทุกชนิด ประกอบกิจการจำหน่ายชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักร ประ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเอ็มซี มิวสิค แกลเลอรี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการรับจัดงานต่าง ๆ จำหน่ายเทป,ซีดี,วีซีดี,ดีวีดี
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแวร์ คอมโพเนนท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการซ่อมระบบวงจรไฟฟ้าโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อีโคโนเทค ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อี๊สต์พารา ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตยางแผ่นและยางก้อน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งหลี ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อื้อจั๊วหลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมทรัพย์ ระยอง ฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสินบริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายส่ง-ขายปลีกแก๊สหุงต้ม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย แอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยทิพย์ โลหะกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับเหมางานทั่วไป รับจ้างทำของ ทำชิ้นงาน ตามที่นายจ้างกำหนดทุกชนิด การจัดหาและจำหน่ายวัสดุ อุปก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุมาพร อุตสาหกรรมไทย อินเตอร์โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้พาเลท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อุรพี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ตะเภา คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซิ่ง ไทย ไวน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำไวน์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อ็อคโทเบอร์ ไนท์ แฟมมิลี่โฟน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้วนมอเตอร์ สะพานสี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้ายเกลอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายสุราพื้นบ้าน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ. ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่งหลีเชียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซื้อขายกระสอบป่าน (ขายปลีก)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์ดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำของทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ๊อปเปอร์ โกลฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ถัก ทอ ถุงมือ ถุงเท้า และถักทออื่นๆ เพื่อใช้ในงานเกษตรกรรมและงานอุตสาหกรรมทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ุอุดมทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบกิจการค้าส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซ สิทธิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายหน้าจำหน่ายสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรท คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคาร จำหน่าย ติดตั้งงานประปา จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้า รับซ่อมเครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรทเตอร์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนภาษา รับทำบัญชี รับพิมพ์งาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกริกสกุลทรัพย์ เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนบุคคลและสำนักงานโรงงาน สำนักงาน และรับซักรีดผ้าโรงงานทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร-ตัดพับ เอ็นจิเนียริ่ง 2006 ห้างหุ้นส่วนจำกัด การบริการตกแต่ง เคลือบโลหะและบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษกุล บิลดิ้ง อินสเปคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ รับประมูลงาน เพื่อตรวจสอบอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษรซีวิล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษสุขค้าวัสดุ ธีระพานิช ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติก้าวไกลการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าปุ๋ย ยาบำรุงพืช
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติขจรไพศาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติประเสริฐ โมลด์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติกและอุปกรณ์จัดยึดในอุตสาหกรรมทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติแสงอรุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าคูณเก้า 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับพิมพ์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือ รับทำป้ายโฆษณา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าพลังการช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าล้าน ซัพพลายเออร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสิบเก้าล้านอินโดจีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเจริญ ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าแสงซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อขายเศษวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วจากโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาน้อย อินเตอร์กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับขุดบ่อ ถมดิน ลาดยาง คอนกรีต
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เข็มทองวัสดุและวิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค - ซี การาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ซ่อมรถ ปะพ่นสี
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ดี อาร์ พี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที พี 49 มีเดีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ ทำหนังสือพิมพ์ รับจ้างงานพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี พี อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค วี ซัพพลาย (1994) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต-จำหน่ายเม็ดพลาสติก ขายสินค้า ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส อาร์ เจนเนอรัล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการซ่อมเครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส เค ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ พี เจเนอรัล กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย,ขายปลีกวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. แฟคตอรีซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำชั้นวางของในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.จี.ที. การโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ดี.เอ็น. พาราวู๊ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำพาเลต ไม้ลัง ไม้แปรรูป และภาชนะรับรองสินค้าที่ทำจากไม้ทุกชนิด รับซื้อ-ขาย ไม้ลั
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส. ออฟฟิต โปรดัคส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ ค้าเครื่องมือสื่อสารและบริการที่เกี่ยวข้อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและขายอุปกรณ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.ดี. โฮเทลซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์. อินดัสเทรียล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับวางระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบซอฟแวร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.ดี. โปรดักชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตภาพยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.ระยอง ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.อิเล็คทริค ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับเดินสายไฟ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอช.คอนสตรัคชั่น (2549) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส ดับบลิว คอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส. คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส. มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.จี กฎหมายและนักสืบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ทำการ บ้านพักอาศัย ฯ ประกอบกิจการบริการ สืบ ติดตั
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายและให้เช่า อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลในโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.พี.เซฟตี้การ์ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยามรักษาความปลอดภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น.เดลิ โพสต์ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการไปรษณีย์เอกชน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งโลหะและแร่โลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี โพลีเมอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีไซเคิลพลาสติกและเม็ดพลาสติก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี บิลท์แอนด์เดคคอเรท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจัดหา จัดจ้าง ให้เช่า รวมทั้งซ่อมแซมเครื่องจักร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี. กุลภัสสร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ประกอบกิจการค้าปลีกวัสดุ อุ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีอาร์ รุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับซื้อ ประมูล จำหน่ายของเก่า (รวมเศษ) ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งเคมีภัณฑ์ ประกอบกิจการคั
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอส วิศวกรรม บ้านฉาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการติดตั้ง ซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า เตือนภัย ประปา ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอาก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เควรรณซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เควีเอ็น เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียว เลมอน ไทย เบฟเวอร์เรจ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายน้ำผลไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส อีควิพเมนต์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายขายส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกิจการรับจ้างทำของทางด้านงานวิศวกรรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส. ซีลูส ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการงานรับจ้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสทีเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด การก่อสร้างและการติดตั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณเตือนภัย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอสยู. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับงานแปรรูปโลหะทุกชนิด เช่น งานกลึง งานตัด งานเชื่อม งานดัด งานไส งานโครงสร้าง เช่น งาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็น เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็มเอส แมชชีน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการโรงกลึง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน เงิน เงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ประก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินบุคคล ก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้างทุกชนิด ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักรกลโรงงาน เครื่องม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เง็ก บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ซี เอ็ม เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทางบกภายในประเทศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ พี ซี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไม้พาเลท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ พี เอส จักรกล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องจักรกล การซ่อมแซมยานยนต์ และเครื่องจักรกล การขนส่งสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ มารีน เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรักษาความปลอดภัย