UploadImage

ระยอง

บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัทมนาวิน P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัทมาทราเวล แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่งพนักงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยวัฒน์ แอร์ แอนด์ ชินเลอร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้บริการซ่อมบำรุง และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสิทธิ์ บ้านค่าย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊สและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิรามิด แสงทอง ซักรีด P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับซัก อบ รีด ผ้า ทุกชนิด ประกอบกิจการขายปลีก ให้เช่า เครื่องซักผ้า เครื่องสลัดผ้า เครื่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นแก้ว อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการฝึกอบรมให้กับบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้กับหน่วยงานเอกชน องค์กรทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณวัชร ก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณณัตถ์ เอ็นจิเนียริ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อปปูล่า คลีนนิ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทำความสะอาดเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงกิจ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ในโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลจันทร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลจิณฎา การโยธา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนดิน ถมที่ ปรับแต่งหน้าดิน เพื่อการก่อสร้าง และการโยธาทุกชนิด ประกอบกิจการรับติดตั้ง วา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลประดับ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับส่งจดหมายและพัสดุ งานที่เกี่ยวกับไปรษณีย์ และการสื่อสารทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลวานิช ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำของทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลวานิช เอ็นเตอร์ไพรส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องกมลทิพย์ พลาสติก P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับซื้อวัสดุเหลือใช้ที่ทำด้วยพลาสติก เศษพลาสติกจากโรงงาน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไทยรักษ์ ซัพพลาย P. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พชรวิทย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พลแพคกิ้งวู้ด P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตภาชนะไม้
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ภัทร แพคกิ้ง บ๊อกซ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตพาเลทและลังไม้ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์นจิต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายเครื่องดนตรี
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์นภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาร ซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลทุกชนิด ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์รักษาค้าวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ษณะ ก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง บริการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานและนิติบุคคลต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พชร แกลง เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาทำความสะอาด ประกอบกิจการรับรักษาความปลอดภัยและขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาภักดิ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พนิตนันท์ คอนสตรัคชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรดิเรกวัฒนาพาณิชย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรดิเรกแอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายปลีก ขายส่ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทรัพย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว แก๊สและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิพย์ ค้าวัสดุภัณฑ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสุขภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนันทวัฒน์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป ขุดบ่อ ขุดสระน้ำและถมที่
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรนิยม การโยธา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประดิษฐ์ทัวร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรผลิตภัณฑ์ไม้ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพงษ์ ซัพพลาย P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพรรเจริญ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพรหม มอเตอร์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรับซ่อมมอเตอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิทักษ์ คอนแทรคเตอร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานทั่วไป ประกอบกิจการรับทำความสะอาด อาคาร สถานที่ ฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมงคล เทรดดิ้ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรชตะ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณรักษ์ ริลวู๊ด P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต จำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณาขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างขนส่งสินทั่วไปทางบก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรละไม กิจโยธา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิริยะเซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์ตะวันออกมอเตอร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายรถจักรยานยนต์,อะไหล่,ซ่อมรถ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศิริพัฒนา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวรรค์ ออโต้พาร์ท (2007) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ เครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสิน เพิ่มทรัพย์ ไมนิ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อขายแร่ หิน หินปูน ขอสัมประทานทำเหมืองแร่ รับจ้างระเบิดหิน โรงโม่หิน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสินทวีสุข P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการเช่าห้องพักเฟอร์นิเจอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสีขาว การ์เด้น P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายหญ้า พันธุ์ไม้ทุกชนิด ออกแบบจัดสวน วางระบบด้วยน้ำสปริงเกอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุพรรณบริการ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (สถานีน้ำมัน)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสุวพล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เช่าห้องพัก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมสาขา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการห้องพัก เครื่องดื่ม บุหรี่-เหล้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมเมศ ก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหิรัญรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรองพรหม เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรอำพล ทรานสปอร์ต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีเมียร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการจ้างเหมาแรงงาน ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด บริการรถยนต์ให้เช่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเทพพาราวู้ดสามย่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป,เฟอร์นิเจอร์ ส่งออก (ขายส่ง)
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแม่ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างถมที่ด้วย หิน ดิน ทราย ทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมท์ วิศวกรรม P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขึ้นรูปโลหะ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤกษา ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดสวน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒพงศ์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการบริการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอย ทรานสปอร์ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเมืองดี เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาฯ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พลแสงเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พศิน ทราเวล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรพร อิเลคทริค 2003 P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจบริการรับเหมา จัดหา ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุง รักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ทุกประเภท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกรรณ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการให้บริการจ้างเหมาแรงงานทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจระยองเซลส์แอนด์เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ติดตั้งและรับซ่อม
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจไฟฟ้า(ชากใหญ่) P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า การขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนพรรณ พาราวู้ด P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำการประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพารา และไม้เบญจพรรณเพื่อการจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนา คอมเพล็กซ์ เซ็นเตอร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า, ของเด็กเล่น ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนากร บริการ 1995 P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด วัสดุก่อสร้างทุกชนิด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาเด็กไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการฝึกอบรมกีฬา
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนีย์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างทั่วไป
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธวรรณ พันธุ์ไม้ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการดูแลจัดสวนหย่อม จำหน่ายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธ์พิศวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าที่พัก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธ์ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมาประกอบเชื่อมงานโครงสร้างของโรงงานและสิ่งก่อสร้าง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้าน อินดัสเทรียล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการขนส่ง
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พันแสนการ์เด้น เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจัดตกแต่งสวน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พารา - ปาล์มน้ำมันตราดพนา P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราดิจึม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไป วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และบริการ บริการซ่อมแซม ติดตั้งงานใ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาร์ท แอนด์ เมนเทนแนนซ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การขายส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างทั่วไป ประกอบกิ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พาวเวอร์โฮม เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเหมางานติดตั้งไฟฟ้า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิงกัน P ห้างหุ้นส่วนจำกัด การติดตั้งรับเหมาโครงสร้างเหล็ก
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญ์สินีพล P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายไม้พาเลท
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย แอร์ เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจ้างซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ขายเครื
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชิต แอร์แอนด์เซอร์วิส P ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำหน่ายและบริการซ่อมแอร์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณ เอ็ม พาเลท P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตและจำหน่ายไม้พาเลท พัสดุภัณฑ์
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ 1995 P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ได้ประกอบการ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์ยานยนต์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ระบุประเภทธุรกิจใช้กัน
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์วิมลพันธ์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าของเก่า
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิรุณ หินอ่อน-แกรนิต P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้บริการและจำหน่ายหินอ่อน หินกาบ หินแกรนิต
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุ ไพบูลย์ P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบระบบไฟฟา งานไฟฟ้าต่างๆ ประกิจการรับเหมางานปูน ซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา งานก่อ
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พิเชษฐ์ ทราย ก่อสร้าง P ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ ขุดบ่อ ดูดทราย เพื่อจำหน่าย
บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด พี 29 การค้า P29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการค้าของเก่า