UploadImage

ระยอง

บริษัท เคพี ระยอง (2004) จำกัด บริษัทจำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ภายใต้ชื่อการค้า เคพีเอ็น พลัส
บริษัท เคพีบี. เอ็นจิเนียริ่ง เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้าสินค้าและรับซ่อมบำรุงงานโรงงาน
บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารแห้งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูปรับประทานได้ทันที
บริษัท เคลียร์ เคมิคอล จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก ขายส่งจำหน่ายสารเคมีทุกชนิด
บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ประกอบ รวมทั้งการเดินท่อทุกประเภท ประกอบกิจการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจัก
บริษัท เควีพี ออโต้ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการรถขนส่งสินค้า
บริษัท เคอาร์จี เมทัล ฟอร์ม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ โลหะทุกชนิด ให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาผนังและโลหะต่าง ๆ
บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์
บริษัท เคียงฮัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
บริษัท เคเคแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ เขียน ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
บริษัท เคเฟอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
บริษัท เคเอส เทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการออกแบบติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบเครื่องปรับอากาศ
บริษัท เคเอสที เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้างเฉพาะงาน
บริษัท เคเอสเค กสิกิจ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรมและภัตตาคาร
บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
บริษัท เงินทองไทยการยาง จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตยางแผ่นจำหน่าย
บริษัท เจ - เอส เซฟตี้ การ์ด จำกัด บริษัทจำกัด บริการ รักษาความปลอดภัย
บริษัท เจ ทรี ที กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
บริษัท เจ ที เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกสินค้า
บริษัท เจ เค เอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการงานกลึง งานไส งานเจียรนัย งานกัด งานเหล็กทุกประเภท
บริษัท เจ เอ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่ง
บริษัท เจ เอฟ อี เฟอร์ไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตแกนเหล็กอ่อนตัวนำไฟฟ้า
บริษัท เจ เอส เจ ดีไซเนอร์ส สไตล์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายและรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
บริษัท เจ เอ็น ลอว์เยอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ให้แก่บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ
บริษัท เจ แอนด์ เอ็น ลิชซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ให้กู้ยืมเงิน
บริษัท เจ-กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่งสินค้า
บริษัท เจ.พี. การ์เด้นวิว จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เจ.พี.คอน จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เจ.อาร์.เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เจ.เจติยา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.คอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างเหมาแรงงานทั่วไป
บริษัท เจ.โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท เจดี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนี่ย จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์
บริษัท เจตนจันทร์การแพทย์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงพยาบาลทั่วไป
บริษัท เจตน์สวนยาง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการปลูกยางพารา จำหน่ายน้ำยางพาราและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากยางพารา
บริษัท เจติยาลิ้มพัฒนะ จำกัด บริษัทจำกัด ค่าจ้างบริหารงานขาย
บริษัท เจนกิจ ธนาคม จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัท เจนเนอรัล พรีเวนทีฟ เมนเทนแนนซ์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม
บริษัท เจนเนอรัล เมคคานิค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บริษัท เจนโกศล โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขนส่ง
บริษัท เจพี รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเหล็กเส้นทุกชนิด จำหน่ายน้ำมันใช้แล้วและกากสับปะรด
บริษัท เจพีเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ซ่อมบำรุงโรงงาน
บริษัท เจริญวัฒนา เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างพ่นทรายผิวโลหะ เคลือบด้วยสารสังเคราะห์ป้องกันกรด สนิมและสารเคมี
บริษัท เจริญแสง พรีเมียร์ (2002) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป รับจ้างอบไม้
บริษัท เจริญแสง อินดัสทรี จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตไม้แปรรูป
บริษัท เจริญแสงทอง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต และค้าอาหาร และเครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ
บริษัท เจอาร์ อีส เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการ ค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
บริษัท เจอีเอส โปรดิวซ์ เคมีคอล จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
บริษัท เจินฟง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างกำจัดกากถ่านหิน ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์
บริษัท เจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัตถุดิบโลหะผสมชนิดใหม่ (ลวดทองแดงผสม สายลวด) ฯ
บริษัท เจีย เมน จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมา
บริษัท เจียไทย อินดัสเตรียล จำกัด บริษัทจำกัด การก่อสร้างเฉพาะงาน
บริษัท เจเจพี ดรีม วิลเลจ จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิต ประกอบและขายชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยวอิเล็คทริค,ไฮดรอลิคและระบบขับเคลื่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบทุ
บริษัท เจเนอรัล คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์ ขายอะไหล่ ศูนย์บริการ
บริษัท เจเนอรัล ซีททิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเบาะรถยนต์ ขายในประเทศและส่งออก ผลิตแผงประตูรถยนต์
บริษัท เจเอส เทค จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมา ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด
บริษัท เจเอ็นซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการประเภทซื้อมาขายไป และบริการ
บริษัท เจได อาร์เบอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
บริษัท เจไอที แอนด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์อะไหล่อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมคอมพิวเต
บริษัท เฉลิมชัยธุรกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เชจู จำกัด บริษัทจำกัด ร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ สถานบันเทิง
บริษัท เซ จูง จำกัด บริษัทจำกัด บริการรับเหมา-ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก
บริษัท เซจิน พีแอนด์ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดทำระบบควบคุมการผลิต ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา ประกอบ
บริษัท เซนต์ แอนดรูว์ส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ระยอง) จำกัด บริษัทจำกัด กิจการโรงเรียน
บริษัท เซนต์แอนดรูว์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตกระจกรถยนต์ ผู้ส่งออกกระจกรถยนต์
บริษัท เซนทรัล เพลซ จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการเช่าห้องพัก ให้บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์
บริษัท เซฟ แอ็คเซ็ส ซิสเท็ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภท เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประเภท เครื่องนุ่ง
บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลี่ยมเพื่อจำหน่าย รวมทั้งผลพลอยได้และเศษวัสดุจากการผลิต
บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต กระบวนการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และส่วนประกอบดังกล่าว ประกอบกิจก
บริษัท เซอิล สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมบำรุง
บริษัท เซอิโซ่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่งอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักร ติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
บริษัท เซิร์ฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทจำกัด บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิค
บริษัท เซเว่น สปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเล่น
บริษัท เซเว่น แอลบี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมางานทุกชนิด
บริษัท เซ็ซ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชนิด
บริษัท เซ็นทรัล ยูไนเต็ด ออฟ บิซิเนส (1995) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการรถเช่า
บริษัท เซ็นทรัล แมช จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตงานเหล็ก ซ่อม กลึง บำรุงรักษาวัสดุโรงงาน
บริษัท เซ็นเตอร์ บิลท์ จำกัด บริษัทจำกัด นายหน้าขายที่ดิน
บริษัท เซ่งมุ่ย ตะวันออก จำกัด บริษัทจำกัด ขายยางพารา รับจ้างรมควันยาง
บริษัท เซ้นต์ แอนดรูส์ 2000 จำกัด บริษัทจำกัด ธุรกิจสนามกอล์ฟ
บริษัท เซ้าท์ทักษิณ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา
บริษัท เซ้าท์อีสท์วู้ด จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์
บริษัท เดคคอร์ แกลเลอรี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง
บริษัท เดคคอเรทีฟ เวิลด์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้คำปรีกษา ออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ให้บริการรับออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท เดซิบิท จำกัด บริษัทจำกัด ด้านการออกแบบ ดีไซน์ ขายอุปกรณ์ อะไหล่ อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์คิทประกอบกับแผ่นปริ๊นการ์ด
บริษัท เดลต้า กอล์ฟ โกบัล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทจำกัด บริการ จัดหา ซื้อ เช่า ห้องพักและอาหาร รวมทั้งอะไหล่
บริษัท เดลต้า บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เดลต้าคอมเพรสเซอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ซ่อม ขายอะไหล่ปั๊มลม
บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ระบบเบรค อุปกรณ์วัดระดับน้ำมันและอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันพร้อมปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง คอนเวอร์เตอร์
บริษัท เดอะ บีช แอนด์ แวลเล่ย์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการนันทนาการอื่นๆ
บริษัท เดอะ พาราไดซ์ เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรมและภัตตาคาร
บริษัท เดอะ เนล รีเล็กเซชั่น แอนด์ สปา จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
บริษัท เดอะ เบสท์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการทางวิศวกรรมซ่อมบำรุง วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และทางเทคนิคอื่น
บริษัท เดอะคลีนิคคอม เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่าย ติดตั้ง ให้บริการซ่อมบำรุงรักษา และรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
บริษัท เดอะคอมพาเนี่ยน เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์งานก่อสร้าง รับเหมางานก่อสร้าง,รับเหมาทั่วไป ขายเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจั