UploadImage

บริษัท จี.สแครป จำกัด

ชื่อบริษัท จี.สแครป จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ อโลหะ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ และอโลหะ
บ้านเลขที่ 9/9-10
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลหนองละลอก
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก