DEK วิศวะอยากบอก! เรียนวิศวกรรมไฟฟ้า จบมาทำงานอะไร?

 

สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า รักทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกข้อมูลงานของแต่ละอาชีพที่คนเรียนจบทางวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้า ว่าพวกเขาทำงานเกี่ยวกับอะไร? และนอกจากจะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจะทำงานด้านไหนได้อีกบ้าง?

 

 

วิศวกรไฟฟ้าจะแบ่งงานออกเป็น 3 สายด้วยกัน โดยสายแรกจะเป็นวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ที่จะดูแลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตอย่างไร ส่งจ่ายมายังผู้ใช้งานทั่วไปด้วยวิธีไหน ส่วนสายที่สองคือวิศวกรไฟฟ้าควบคุมจะต้องเป็นวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักร การควบคุมมอเตอร์ โปรแกรม และสายสุดท้าย คือวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารโดยจะต้องเป็นวิศวกรที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณ

แน่นอนว่าทั้ง 3 สายนี้จะต้องแน่นความรู้เกี่ยวกับความรู้ทุกอย่างของระบบไฟฟ้าเป็นพื้นฐาน แล้วค่อยแยกการทำงานไปตามความถนัดของแต่ละคน

 

 

 

งานของวิศวกรไฟฟ้าระบบวัดคุม จะทำงานคล้ายกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป แต่จะเน้นงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบควบคุมและการวัด เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์ควบคุมที่โปรแกรม ตัวควบคุม (P, PI, PID Controller) เครื่องมือวัดต่างๆ แขนกลหุ่นยนต์ รวมไปถึงระบบเก็บข้อมูลและระบบควบคุมระยะไกลอีกด้วย โดยจะทำงานตั้งแต่การวางแผนการสร้าง ควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง  การทดสอบ การใช้ การบำรุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขและการซ่อม จนถึงการวางแผนผังระบบไฟฟ้าและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

 

หน้าที่ของอาชีพนี้ จะต้องทำหน้าที่หลายอย่าง ตั้งแต่การจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบหุ่นยนต์ การวางแผนงาน ควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้าไปทำงานร่วมได้ รวมถึงการควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร และเครื่องมือทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่วางระบบ วางแผนผังให้โรงงานให้มีกำลังการผลิตได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการทำงานจะต้องใช้หุ่นยนต์ที่แตกต่างไปตามแต่ละประเภทของงาน ดังนั้นการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไป คนที่อยากทำอาชีพนี้จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิกส์ให้แน่น!

 

 

 

การทำงานจะเป็นแบบเดียวกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป แต่จะต้องมีความชำนาญในงานของระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม  เช่น  ระบบและอุปกรณ์ โทรศัพท์ และโทรเลขประเภทใช้สายหรือใช้คลื่นวิทยุ โดยจะทำงานตั้งแต่การออกแบบ วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต การทดสอบ การบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมทั้งการติดตั้งระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมในสถานที่ตั้งสาขาต่างๆ

อีกทั้งต้องทำงานด้านการติดตาม ควบคุมและสั่งการดาวเทียมอีกด้วย เพราะเวลาที่ดาวเทียมโคจรอยู่ในอวกาศจะมีแรงกระทำจากแรงดึงดูดของโลก ดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้ดาวเทียมมีการเอียงผิดไปจากมุมปกติ จึงต้องคอยตรวจสอบและทำการบังคับให้ดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ

 

 

นอกจากนี้งานของวิศวกรไฟฟ้ายังเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน งานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิตอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ อีกด้วย บอกเลยว่าวิศวกรด้านไฟฟ้าสามารถทำงานได้หลายทางจริงๆ

ติดตามข่าวสารและเรื่องน่าสนใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ได้ที่ www.spu.ac.th/fac/engineer/th/