DEK ดิจิทัลมีเดีย ร่วมเป็นศิลปินอาสา สร้างผลงานกับ Unicef Thailand

ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรผลงานและผลิตสื่อต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งในบางครั้ง ผลงานของนักศึกษาเป็นที่รู้จักกันแค่ในคณะหรือวงจำกัด ในขณะที่ผลงานหลายๆ ชิ้นสามารถนำไปทำประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้ในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการพูดคุยกับทีมงาน Unicef Thailand เนื่องจากหากเราสามารถ่ายทอดผลงานผ่านกิจกรรมอาสาที่ใช้ความถนัดและความสามารถของตัวเอง ก็จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทางทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมเชิงบวกของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หลายๆ กลุ่ม ซึ่งเห็นตรงกันว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ Unicef Thailand จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งผ่านพลังบวกของน้องๆ ศิลปินอาสา จึงได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาศิลปินอาสา

UploadImage

โดยทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มีเปิดให้ศิลปินอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งภาพวาดที่สื่อสารถึงการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อนำมารวมเล่ม และจัดทำเป็นสมุดระบายสีสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งรอบแรกได้แจกจ่ายในทุกพื้นที่ทั่วไทย จำนวนถึง 30,000 เล่ม และในเดือนกุมภาพันธ์ที่โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง ทีมงานวางแผนที่จะกระจายโอกาสการแจกจ่ายสมุดกิจกรรมผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://iam.unicef.or.th/ เพื่อเปิดโอกาสในการทำกิจกรรมนี้ให้กับทุกๆ คนที่ต้องการรับสมุดกิจกรรมไปสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในชุมชนและพื้นที่ของตนเอง

หนึ่งใน ทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF ได้เล่าถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมว่า ประทับใจในความสามารถของนักศึกษาทุกคนมากๆ ทั้งความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการผลิตผลงาน และดีใจที่ Unicef ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลงานของน้องๆ นักศึกษา เพื่อส่งต่อไปให้เด็กๆ ทั่วประเทศไทยได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและลดการระบาดของโรค COVID-19 และหวังว่าน้องๆ ศิลปินอาสาจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับ

นอกจากนี้ ทางทีมงานอาสาสมัคร I AM UNICEF ยังคงวางแผนงานสำหรับโครงการต่อไปร่วมกับน้องๆ ศิลปินอาสา เพราะยังมีเด็กๆ ทั่วประเทศที่รอโอกาสในการเรียนรู้หลากหลายในด้านต่างๆ ทีมงานจึงหวังว่า ความร่วมมือนี้จะนำไปสู้โครงการอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต และหากน้องๆ นักศึกษาคนไหนสนใจ หรือมีไอเดียใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยให้ชีวิตของเด็กทุกคนดีขึ้น สามารถติดต่อทีมงาน I AM UNICEF ได้ที่ Line : @iamunicef

UploadImage

UploadImage