SPU เสริมภูมิปัญญา สร้างอาชีพ สู่ชุมชนเข้มแข็ง

by Chadatan Sa
0 comment

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมนำโดยอาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ และอาจารย์ พชรพรรณ มีกุศล พร้อมทีมนักศึกษาออกบริการวิชาการฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน แก่คนในชุมชนเคหะบางบัว จำนวนกว่า 30 ครัวเรือนวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และ นำไปใช้ภายในครัวเรือนวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ชุมชนเคหะบางบัว เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You may also like

Leave a Comment