นักศึกษา คณะบัญชี เข้าร่วมจิตอาสาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

by admin
0 comment

นักศึกษา คณะบัญชี เข้าร่วมจิตอาสาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 18-19 มีนาคม 2560

You may also like

Leave a Comment