CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
ตัวจริงด้านวิศวกรรม
portfolio woocommerce
ห้อง Reading Room อยู่ภายในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ห้อง Study Room อยู่ภายในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ห้องสมุด ม.ศรีปทุม อาคาร 11 มีหนังสือมากมาย ให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าหาความรู้
portfolio woocommerce
สาขาการเงิน คณะบริหาร
portfolio woocommerce
Fitness Center อาคาร 9 ชั้น 11 เปิดบริการ เวลา 07.00 - 21.00 น.
portfolio woocommerce
ตัวจริงในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงของเด็กสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
portfolio woocommerce
เด็กคณะดิจิทัลมีเดียเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้สู่มืออาชีพด้านบริหารการจัดการ เจ้าของธุระกิจส่วนตัวได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
สาขาสถาปัตยกรรม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
portfolio woocommerce
นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย
portfolio woocommerce
สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ5 แจ้งความประสงค์ หรือ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-501 02-5791111 ต่อ 3177 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30
portfolio woocommerce
True Coffee SPU ร้านกาแฟทรูในรั้วมหาลัยศรีปทุม บรรยากาศช่างสบายมากๆ เวลาว่างๆ รอเรียนก็มานั่งเล่น นั่งคิดงาน หรือ ทำการบ้าน หาอะไรเบาๆ
portfolio woocommerce
ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Lab ศึกษาการตัดต่อ โดยมีโปรแกรมรองรับการตัดต่อระดับ Hi-end แบบเดียวกับที่ใช้ใน Holywood อาทิ Final Cut Pro 7,Compresser 3.5 สำหรับการตัดต่ออย่างครบวงจร
portfolio woocommerce
ห้องสมุด อาคาร 11 ชั้น 3 -7 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาความรู้ต่างๆ ได้ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. ติดต่อสำนักหอสมุดได้ที่ โทร.: 02-579-1111 ต่อ 1208
portfolio woocommerce
สตูดิโอปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ เป็นห้องจัดรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่นรายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้ การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา พร้อมชุดกล้องโทรทัศน์สำหรับถ่ายทำในสตูดิโอ
portfolio woocommerce
บริการห้องคาราโอเกะ อาคาร 11ชั้น 3 นักศึกษาสามารถทำเรื่องจองห้องhttp://libraryroom.spu.ac.th/reserve/login.aspx ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.ติดต่อสำนักหอสมุดได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1208
portfolio woocommerce
ห้องพยาบาล : ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.
portfolio woocommerce
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio) เป็นห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพโฆษณาและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
portfolio woocommerce
ศูนย์สุขภาพ (Health Club) : มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอุปกรณ์การออกกำลังกายมากกว่า 160 ชิ้น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการ 07.00-21.00 น.
portfolio woocommerce
อยากเป็นสถาปนิก หรือ นักออกแบบ ไม่ยากเพียงแค่ใจรัก เราพร้อมสร้างคุณให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็กคณะดิจิทัลมีเดีย : สนุกกับงานออกแบบและสร้างสรรค์ได้ที่นี้ คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
เรียน คณะนิติศาสตร์ ที่นี่ มีหนทางประกอบวิชาชีพได้หลากหลาย เรียนกฎหมายไม่ยาก หากมีใจรัก สนุกกับการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ SPU
portfolio woocommerce
คณะศิลปศาสตร์ มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ ในยุค AEC ถ้าเก่งภาษาอังกฤษ ทุกโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับคุณ ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะแวดวงธุรกิจ
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU เน้นเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง แล้วคุณล่ะเลือกเรียนอะไรกัน???