news

ประกาศคณะ

- ปิดประกาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

21 ม.ค. 2556
สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2556
รับทุนสนับสนุนการศึกษา 4,000 บาท
สมัครและสอบถามได้ที่ www.spu.ac.th
3

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 3

!ขอแสดงความยินดี! นักศึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม Grsb Garage นวัตกรรมที่ทำขึ้น เป็น !application บริการล้างรถ...
14962584_1118421684940557_9082546940811004981_n

รางวัลเกียรติบัตร ยุวชนการตลาด จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

นายกิตติธัช กิจสมชีพ สาขาการตลาด ชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นางสาวนุสรา จันทร์พุฒ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รางวัลเกียรติบัตร ยุวช...
14045745_1051274068321986_5123129702116267769_n

ขอแสดงความยินดีกับน้อง”กัง”สุดาลักษณ์ แซ่เถา นศ.สาขาการเงินการธนาคาร ม.ศรีปทุม

ขอแสดงความยินดีกับน้อง”กัง”สุดาลักษณ์ แซ่เถา นศ.สาขาการเงินการธนาคาร ม.ศรีปทุม ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้สนใจของคณะบริหารธุรกิจให้เป็นตัวแทนไปทัศ...

ข่าว-กิจกรรมคณะ

+ ดูทั้งหมด