สถานที่จอดรถวันพิธีประสาทปริญญา

สถานที่จอดรถวันพิธีประสาทปริญญา วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562

1.ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำนวน 300 คัน (06.00-18.00น.)

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จำนวน 80 คัน (06.00-18.00น.)

3.วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน จำนวน 300 คัน (06.00-18.00น.)

4.กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 300 คัน (06.00-18.00น.)

หมายเหตุ :
1.สถานที่จอดรถบริเวณภายนอก (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก) มีจุดบริการรถตู้รับส่งเพื่ออำนวยความสะดวก
2. เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถาม สำนักงานอาคารสถานที่ โทร.025791111 ต่อ 1111, 1191