สุดเจ๋ง! อาจารย์ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ “ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ”

UploadImage
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ ผลงาน "สุขใจไทยทั่วหล้า ภายใต้ร่มพระบารมี" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ ภายใต้หัวข้อ การรณรงค์และอนุุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ระดับประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 505,000 บาท จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

UploadImage
 
ซึ่งมีการตัดสินผลงาน โครงการการประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ ไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ Pier Lab โครงการท่ามหาราช ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาหัวข้อด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติส่งคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมการตัดสิน ได้แก่ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (เกษียณ) ,รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปินนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไล้ ,นายไพโรจน์ ธีรประภา ศิลปินนักออกแบบกราฟิกชื่อดัง และได้รับรางวัล(ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557)รางวัลนักออกแบบไทย (Designer of the Year Award) ปี 2017 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หมวด Honor Award สาขา Graphic Design และนายจักรพันธ์ สุวรรณพานิชย์ อาจารย์พิเศษ สอนด้าน Design ที่ ABAC, มหิดล ,NIDA,Sasin, จุฬา, ม.น, ราชภัฏธนบุรี และเป็นศิลปินนักออกแบบ ดำเนินงานโครงการคราฟท์ งานออกแบบ ชื่อว่า โครงการแพร่ รีไวเวิล มาอย่างต่อเนื่อง

UploadImage
 
โดยผลงานรางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชน ได้แก่ นายวราพล สุริยา จากผลงาน “โครงการพระราชดําริ เหนือ จรดใต้ ขจัดทุกข์ชาวประชาฯ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวีรภัทร สุธีรางกูร จากผลงาน “สุขใจไทยทั่วหล้า ภายใต้ร่มพระบารมี” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน จากผลงาน “พรแห่งน้ำพระพุทธมนต์ ที่เปี่ยมล้นด้วยน้ําพระราชหฤทัย”
 
UploadImage

สำหรับการประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ เป็นการประกวดงานออกแบบ infographic สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยการน้อมนำ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มาสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด ในรูปแบบโครงการในลักษณะการประกวดงานด้านศิลปะเพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ แก่เยาวชนและประชาชน อันเป็นผลงานที่แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์
Cr. ภาพจาก https://www.heartphranakhon.com/

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม