จุดเริ่มต้นความฝัน ที่บัญชีศรีปทุม

UploadImage
 
UploadImage

        ในช่วงมัธยมต้นและมัธยมปลายผมได้เรียนที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ซึ่งผมได้เรียนเป็นสายบัญชี-คอมพิวเตอร์ จึงทำให้มีความรู้ด้านพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบัญชีมาบ้าง จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเรียนต่อ
        สำหรับจุดเริ่มต้นการเรียนบัญชีของผมคือ คุณลุงอยากให้ผมได้ทำงานราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในตำแหน่งเจ้าพนักงานบัญชี ผมจึงตัดสินใจเลือกเรียนสาขาบัญชีเพื่อสำหรับนำไปใช้ในการทำงาน
        ปัจจุบันผมได้เลือกเรียนคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เนื่องจากผมได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงานจริงเกี่ยวกับบัญชี จากคณะอาจารย์ที่ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ และยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี สามารถสอบถามพูดคุยกับคณะอาจารย์ได้ทุกท่าน ส่วนตัวผมได้เรียนภาควันอาทิตย์ ความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้รับจากห้องเรียนทำให้ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของผมได้จริง ในส่วนของบรรยากาศในห้องเรียนก็มีทั้งความรู้และความสนุกสนาน มีเกมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้การเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ เปลี่ยนไป
        ผมเชื่อว่าการตัดสินใจเลือกเรียนคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ของผมถูกต้อง เพราะความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากอาจารย์แต่ละท่านมานั้น สามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพได้ ผมขอขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านในคณะบัญชี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาก ๆ ครับ “บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%”
--------------------
นายกรเทพ  คีรีวงศ์
นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม