6 ขั้นตอน การนำสินค้าวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ

UploadImage
 
UploadImage

1. ส่งสินค้าให้คณะกรรมการของ แบรนด์ดังกล่าว ทดลองชิม
2. นำสินค้าไปทดสอบความสะอาด สารพิษและ สารตกค้าง
3. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบส่วนผสม ข้อมูลทางโภชนาการ
4. ตรวจสอบโรงงานที่ผลิตทั้งสุขลักษณะและความน่าเชื่อถือ
5. ดูบรรจุภัณฑ์ ทั้งขนาดที่เหมาะสมกับ ความเป็นสินค้าในร้านสะดวกซื้อ และความสวยงาม หยิบง่ายพร้อมทาน
6. ดูความเหมาะสมของราคา 

UploadImage