ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช สาขาบริหารธุรกิจ

UploadImage
 
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์คนเก่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ

#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #CoTH