SPU FUN RUN 2 – DEK ว.การบิน SPU เน้นเข้าร่วม เน้นเข้ารอบ วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อชีวิต

SPU FUN RUN วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 เฉลิมฉลอง 53 ปีศรีปทุม คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมวิ่งออกกำลังกายบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสุขภาพที่ดีและส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง โดยครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม ได้วิ่งเข้าเส้นชัยติดอันดับ 10 คนแรก และคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกลับบ้านกันไปทุกคน ณ ลานถนนด้านหน้าอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ศิษย์เก่า

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

SPU FUN RUN 2 – DEK ว.การบิน SPU เน้นเข้าร่วม เน้นเข้ารอบ วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อชีวิต

SPU FUN RUN วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 เฉลิมฉลอง 53 ปีศรีปทุม คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU แสดงความยินดี 7 นักศึกษาเก่ง คว้ารางวัลจากโครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการบิน ครั้งที่ 1

พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่ 7 นักศึกษาเก่ง วิทยาลัยการบินและคมนาคม

“วันเกียรติยศ” – พิธีประดับปีก แถบบ่าเลื่อนชั้น และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประดับปีก แถบบ่าเลื่อนชั้น และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดย พล.อ.อ.พิธพร กลิ่นเฟื่อง

เปิดประสบการณ์! The Professional จากมืออาชีพเพื่อพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ด้านการบินอากาศยานไร้คนขับด้วยความปลอดภัย”

เตรียมพบกับ!! ประสบการณ์จากมืออาชีพเพื่อพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกสาขาวิชา!! 🚨ในหัวข้อ “การบินอากาศยานไร้คนขับด้วยความปลอดภัย“🚨 วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ The Professional

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200

ค่าเทอม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 139,800 34,80035,00020,700
ปีการศึกษาที่ 250,00039,,30014,500
ปีการศึกษาที่ 340,60050,800
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)310,200