UploadImage

#DEK66 เตรียมตัวให้พร้อม ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ

ทุน SPU โควตา
รับทุน 5,000 บาท*

ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษา สุดพิเศษ!! สำหรับเด็ก 66 ทุน SPU โควตา น้องๆ สามารถสมัคร และลงทะเบียน ก็มีสิทธิ์รับทุนได้ไม่ยาก

 

UploadImage

UploadImage    ทุน SPU โควตา
จบ ปวส. อยากเรียนต่อปริญญาตรี...
แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เรามีทางออกดีๆ ให้กับทุกคน ด้วยภาคเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ ,เสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว ก็มีสิทธิ์รับทุน “ ใครๆ ก็ได้ทุน ลงทะเบียนแล้วได้รับทุนแน่นอน ”
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ - 15 ส.ค. 66

• แค่คลิกสมัคร รับทุน 5,000 บาท* ทันที!
• รับทุนได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
• สมัครได้ไม่จำกัดเกรดในการยื่นสมัครรับทุน
• เน้นการเรียนแบบระบบ e-Learning
• สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
สาขาการบัญชี มีบริษัท SME กว่า 60 บริษัท รองรับผู้ที่ต้องการทำงานประจำในวันปกติการันตีมีรายได้
• เรียนจบได้ภายใน 2 ปี (สาขาการบัญชี ภาคปกติ จบได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน)

• กู้ยืมกองทุนได้
UploadImage

คณะ / สาขา

กองทุนกู้ยืม

ภาคปกติ

เสาร์-อาทิตย์

อาทิตย์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ        
    การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
คณะศิลปศาสตร์        
    ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ลักษณะที่ 2 UploadImage - -
คณะบริหารธุรกิจ        
    การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ลักษณะที่ 1 - - UploadImage
    การตลาดดิจิทัล ลักษณะที่ 1 - - UploadImage
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน        
    การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ลักษณะที่ 2 + Human * - - UploadImage
คณะบัญชี        
    การบัญชี ลักษณะที่ 2 UploadImage - UploadImage
คณะวิศวกรรมศาสตร์        
    วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage -
    วิศวกรรมโยธา ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage -
    วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage -
    วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
    วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม) ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage UploadImage -
    วิศวกรรมระบบราง ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะที่ 1 UploadImage - UploadImage
    วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
คณะดิจิทัลมีเดีย        
    ดิจิทัลอาร์ตส์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
    คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
    การออกแบบกราฟิก ลักษณะที่ 2 + Human * UploadImage - -
คณะนิติศาสตร์        
    นิติศาสตรบัณฑิต ลักษณะที่ 1 UploadImage UploadImage -
*หมายเหตุ - คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage คือ เปิดรัับ    UploadImage คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น
1. * ผู้กู้เคยกู้ กยศ. มาก่อนจึงสามารถกู้ได้
2. ** คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนนอกเวลาราชการ คือการเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4

 

UploadImage
   ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ
   สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้

 
UploadImage

กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

UploadImage

ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

UploadImage
UploadImage

ยื่นเอกสารการสมัคร
และทดสอบความถนัด

UploadImage

สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

UploadImage

ชำระเงินลงทะเบียน​

UploadImage

1. ชำระด้วยเงินสด ชำระเงินเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำที่ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเปิดเทอม
2. ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ.หรือ กรอ. ต้องชำระเงินขั้นต่ำที่ 4,000 บาท

UploadImage
 
 
หมายเหตุ :
*ผู้ที่สมัครออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัครมายื่นในวันลงทะเบียน
**ทดสอบความถนัด สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในคณะดิจิทัลมีเดีย / วิทยาลัยนานาชาติ / สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมระบบรางเท่านั้น
***กู้เรียนด้วยกองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ กยศ.ต่อเนื่องเท่านั้น

   

*เงื่อนไขการรับทุน

 
 
 
UploadImageสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
UploadImageสามารถเลือกรับทุนที่ดีที่สุดเพียง 1 ทุนเท่านั้น
 
 
UploadImageหลักสูตร 2 ปี รับทุนสูงสุด 5,000 บาท
UploadImageผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.50 ทุกเทอม
 
 
 
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2

โทร : 025586888 ต่อ 2121-4

UploadImage   UploadImage   UploadImage