UploadImage

#DEK63 เตรียมตัวให้พร้อม ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ

ทุน SPU Care

รับทุน 5,000 บาท*

มาสมัครตอนนี้ยังทันแน่นอน! เลือกเรียนสาขาคณะสาขาไหนก็ได้ กับหลากสาขาวิชาที่น่าสนใจ เรียนแบบรู้ลึกรู้จริงทุกสายอาชีพ มีคณาจารย์ระดับมืออาชีพในแต่ละสาขา พร้อมให้น้องๆทุกคนเป็น “ตัวจริง” ในสายอาชีพ ก้าวสู่การเป็นที่ 1 เพราะที่ SPU เราเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง!

 

UploadImage

UploadImage    หลักสูตร ปวส.
จบ ปวส. อยากเรียนต่อปริญญาตรี...
แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เรามีทางออกดีๆ ให้กับทุกคน ด้วยภาคเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ ,เสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว ก็มีสิทธิ์รับทุน ใครๆ ก็ได้ทุน ลงทะเบียนแล้วได้รับทุนแน่นอน

สมัครและลงทะเบียนวันนี้ - 15 ส.ค. 63

• สมัครได้ไม่จำกัดเกรดในการยื่น
• เน้นการเรียนแบบระบบ e-Learning
• สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
สาขาการบัญชี มีบริษัท SME กว่า 60 บริษัท รองรับผู้ที่ต้องการทำงานประจำในวันปกติการันตีมีรายได้
• เรียนจบได้ภายใน 2 ปี

• กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ได้
UploadImage

คณะ / สาขา

กองทุนกู้ยืม

เสาร์-อาทิตย์

อาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ      
   การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ กยศ. - UploadImage
   การตลาดดิจิทัล กยศ. - UploadImage
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      
    การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรอ./กยศ. - UploadImage
คณะบัญชี      
    การบัญชี กรอ./กยศ. - UploadImage
คณะวิศวกรรมศาสตร์      
    วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) กรอ./กยศ. UploadImage -
    วิศวกรรมโยธา กรอ./กยศ. UploadImage -
    วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) กรอ./กยศ. UploadImage -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กยศ. - UploadImage
คณะนิติศาสตร์      
    นิติศาสตรบัณฑิต กรอ./กยศ. UploadImage -
*หมายเหตุ - คือ ไม่เปิดรับ    UploadImage คือ เปิดรัับ    UploadImage คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น
1. * ผู้กู้เคยกู้ กยศ. มาก่อนจึงสามารถกู้ได้
2. ** คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนนอกเวลาราชการ คือการเรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
3. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4

 

UploadImage
   ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ
   สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้

 
UploadImage

กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่
ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

UploadImage

ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

UploadImage
UploadImage

ยื่นเอกสารการสมัคร
และทดสอบความถนัด

UploadImage

สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด)
สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

UploadImage

ชำระเงินลงทะเบียน​

UploadImage

1. ชำระด้วยเงินสด ชำระเงินเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำที่ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเปิดเทอม
2. ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ.หรือ กรอ. ต้องชำระเงินขั้นต่ำที่ 4,000 บาท

UploadImage
 
 
หมายเหตุ :
*ผู้ที่สมัครออนไลน์ให้นำเอกสารการสมัครมายื่นในวันลงทะเบียน
**ทดสอบความถนัด สำหรับผู้ที่สมัครเรียนในคณะดิจิทัลมีเดีย / วิทยาลัยนานาชาติ / สาขาวิศวกรรมโยธา และ สาขาวิศวกรรมระบบรางเท่านั้น
***กู้เรียนด้วยกองทุน กยศ. สำหรับผู้กู้ กยศ.ต่อเนื่องเท่านั้น

   

*เงื่อนไขการรับทุน

 
 
 
UploadImageสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
UploadImageสามารถเลือกรับทุนที่ดีที่สุดเพียง 1 ทุนเท่านั้น
 
 
UploadImageเปิดสอนหลักสูตร 2 ปี
UploadImageผู้รับจบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 
 
 
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2

โทร : 025586888 ต่อ 2121-4

UploadImage   UploadImage   UploadImage