UploadImage

 

 
UploadImage
 แค่คลิกสมัคร รับทุน 8,000 บาททันที!
 เน้นการเรียนแบบระบบ e-Learning
 สามารถ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
 สาขาการบัญชี มีบริษัท SME กว่า 60 บริษัท รองรับผู้ที่ต้องการทำงานประจำในวันปกติการันตีมีรายได้
 เรียนจบได้ภายใน 2 ปี
 กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ได้
                                                  UploadImage 

*เงื่อนไขการรับทุน

 
 
 
UploadImageสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
UploadImageสามารถเลือกรับทุนที่ดีที่สุดเพียง 1 ทุนเท่านั้น
 
 
UploadImageหลักสูตร 2 ปี รับทุนสูงสุด 8,000 บาท
UploadImageผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.50 ทุกเทอม
 
 
 
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 2

โทร : 025586888 ต่อ 2121-4

UploadImage   UploadImage   UploadImage