ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ดิจิทัลมีเดีย ประจำปีการศึกษา 2558

UploadImage
 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 ในพิธีรับปริญญา วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความภาคภูมิใจของคณะดิจิทัลมีเดีย