5 แนวนโยบายที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

UploadImage
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ดังที่เห็นในปี 2562
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 3.0 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 17.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)

 

และนี่คือเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมนี้จึงไม่เคยถูกทอดทิ้ง จากแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้เราจึงขอชวนทุกคนมาแอบส่อง 5 แนวนโยบายที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.เน้นกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง

2.ขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและเน้นที่คุณภาพ

3.เน้นขยายตลาดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพใหม่ๆ

4.ผลักดัน Soft Power ของไทยให้เป็นแรงดึงดูด

5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกอันจะเกิดประโยชน์ทั้งนักท่องเที่ยวกับคนในพื้นที่

 

ได้ยินได้ฟังกันแบบนี้แล้วคงหายสงสัย ว่าควรเลือกไปต่อสายนี้หรือไม่

อยากก้าวสู่วงการการท่องเที่ยวและการบริการแบบมืออาชีพ เลือกเรียนกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่หนึ่งในดวงใจเท่านั้น

 

-----------------------------------

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SripatumUniversity #SPU

#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการSPU