SBIC SPU เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการในงานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2023

UploadImage
 

ผศ.สุภาวดี ฮะมะณี ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ของผู้ประกอบการในโครงการ THAI NEXT# 2 กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ THAI NEXT 2023 ที่จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ SPU ร่วมกับ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 THAIFEX – ANUGA ASIA 2023. ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 และ อิมแพ็ค ฮอลล์ 5-12. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.

UploadImage

ในการนี้ผู้ประกอบการได้โชว์ศักยภาพและเทคนิคการทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศ และการจัดบูธแสดงสินค้าที่มีความโดดเด่น รวมไปถึงรูปแบบการค้าและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเยี่ยมยอด แต่ละบูธจัดได้ดีและสวยงามมาก ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมบูธของผู้ประกอบการของ SBIC SPU เป็นจำนวนมาก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage