อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ คณะแพทย์ บุคลากร หัวข้อ "การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ"

UploadImage
 

“ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว” อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ม.ศรีปทุม  บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ คณะแพทย์ บุคลากร หลักสูตร พัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (อัศวิน)

UploadImage

ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และเจ้าของรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน (สป.อว/คอวท.) ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" ในหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (อัศวิน) ให้กับ คณะแพทย์ และนักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 42 ท่าน ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา


UploadImage


ทั้งนี้หลักสูตรฯดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาศักยภาพและเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

UploadImage

UploadImage