ม.ศรีปทุม เฉลิมฉลองสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจ

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี แห่งความภาคภูมิใจ พร้อมเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ซึ่ง ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย อาทิ สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สักการะพระวิษณุกรรม และสักการะพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 54 รูป ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งให้พรและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุมสืบไป ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานด้านหน้าอาคาร 40ปีศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566

UploadImage

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ส่งมอบความสุข เฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปีศรีปทุม ด้วยการส่งมอบความสุข แจกคูปอง “53ปี อิ่มฟรี@SPU” ชุดละ 100 บาท จำนวนกว่า 1,500 ชุด สำหรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรับประทานอาหาร กับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ฟรี! อีกด้วย

UploadImage

สำหรับ 53 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยปณิธาน “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของทุกๆคนในสังคม พร้อมทั้งให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage