พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา)

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เว็บไซต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร คลิก https://www.spu.ac.th/graduate/

UploadImage