ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

UploadImage
 

    เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19