รับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

UploadImage
 

รับชมการถ่ายทอดสด
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564  
 วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5