TAX AUDITOR ร่วมกับ ACC SPU เปิดการแข่งขันตอบปัญหาภาษีอากรระดับประเทศ Tax-Challenge 2022 ครั้งที่ 1

UploadImage
 

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันตอบปัญหากรณีศึกษาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “Tax-Challenge 2022” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ อธิบดีกรมสรรพากร (นายลวรณ แสงสนิท) ประกาศนียบัตรและรางวัลทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 64 ทีม ณ ห้องประชุม บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage