เก่งจริง! SPU ร่วมยินดี กับ “น้องเอิร์น” นศ.วทบ. ธุรกิจการบิน ติดปีกบิน กับสายการบิน Cabin Crew FLYNAS Saudi Arabia

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “น้องเอิร์น” นางสาวสาราญา แนวโอโล นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถ ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมงาน กับสถานประกอบการ สายการบิน Cabin Crew FLYNAS Saudi Arabia อีกหนึ่งสาวสวยที่เป็นความภาคภูมิใจของ วทบ.SPU


UploadImage