บัญชี SPU : นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “ธุรกิจดิจิทัล Metaverse Digital Technology"

UploadImage
 

บัญชี SPU : นักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง “ธุรกิจดิจิทัล Metaverse Digital Technology" โดย ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย SPU และ CEO บริษัท The Real One จำกัด

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%