สป.อว. ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

UploadImage
 

UploadImage

 
สป.อว. ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
26 ก.ย. 65 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมจัดนิทรรศการกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และสรุปภาพรวมการดำเนินการจัดหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำเสนอให้กับคณะตรวจเยี่ยมจาก สป.อว. ทั้งหลักสูตร Degree และ Non Degree (Lean Supply Chain Transformation, Demand Planner, Customs broker, หลักสูตร โลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก )