เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่! กับโครงการ Mr. and Ms. Full Moon Festival 2022 (เทศกาลไหว้พระจันทร์)

UploadImage
 

เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่! กับโครงการ Mr. and Ms. Full Moon Festival 2022 (เทศกาลไหว้พระจันทร์) ของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราภรณ์  ไทยมา คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  ณ Exhibition Hall ชั้น G โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)

UploadImage
 

UploadImage

งานนี้ถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง และมีความสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความคิด ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจทั้งบุคลากรภายในและภายนอกก็สามารถเข้าร่วมได้อีกด้วย

 
ไฮไลท์ของงานไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันแต่งกายด้วยชุดจีนที่สื่อความหมายตรงตามหัวข้อ “Mr. and Ms. Full Moon Festival” ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารอบจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นการแต่งกาย การนำเสนอแรงบรรดาลใจ, ที่มาของชุด, บุคลิกภาพ เพื่อชิงทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระลึกอีกมากมาย โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ นายศราวุธ ลิ้มเลิศวสุ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวดนยา ปัญจะรัศมี สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิธร เจริญกุล สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4


UploadImage

UploadImage