​บัญชีดิจิทัล SPU: บรรยาย หัวข้อ "IT กับนักบัญชียุคดิจิทัล" @วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

UploadImage
 

บัญชีดิจิทัล SPU: บรรยาย หัวข้อ "IT กับนักบัญชียุคดิจิทัล" @วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โดย อ.สรวิชญ์ แหนไส ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC และ อ.กิตติยา จิตต์อาจหาญ อาจารย์คณะบัญชี SPU

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%