พิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

UploadImage
 

UploadImage

18 ส.ค. 2565 ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต (กรุงเทพ ชลบุรี และขอนแก่น) เข้าร่วมพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการลงนามในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 34 คณะวิชา ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆด้านโลจิสติกส์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศ