ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2565 “20 สิงหาคม 65”

UploadImage
 

พบกัน..... วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 นี้!!
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2565
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 6)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3bZulOi